Украина и ЕС Украина Реформы

European Commission представила нову ініціативу в рамках розвитку Єдиного Цифрового Ринку – «Флагман квантових технологій» (Quantum Technologies Flagship), яка передбачає виділення 1 млрд євро на фінансування досліджень у сфері квантових технологій

Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції

??
European Commission представила нову ініціативу в рамках розвитку Єдиного Цифрового Ринку – «Флагман квантових технологій» (Quantum Technologies Flagship), яка передбачає виділення 1 млрд євро на фінансування досліджень у сфері квантових технологій.

Загалом у рамках цієї програми заплановане фінансування для 5000 провідних європейських дослідників сучасних технологій протягом наступних 10 років. Мета ініціативи «Флагман квантових технологій» – створення єдиної європейської мережі, де комп’ютери, симулятори та датчики будуть взаємопов’язані між собою завдяки квантовим технологіям. Це допоможе створити розвинутий спільний цифровий ринок, у межах якого результати досліджень стануть доступними для комерційного використання та інновацій. Тематика досліджень включатиме чотири ключові напрями: комунікації, комп’ютери, симуляції та метрологію і чутливість.

Варто зазначити, що квантові технології використовують властивості взаємодії молекул, атомів і навіть більш дрібних частинок для створення практичних застосувань Зокрема, дані технології стали поштовхом для розвитку телекомунікацій, супутникової навігації, сучасної медичної діагностики та іншого комп’ютерного обладнання.

Протягом першого року буде профінансовано 20 проектів на загальну суму 132 млн євро. Більше третини учасників – це промислові компанії з різних сфер діяльності. Очікується, що після 2021 року у рамках ініціативи «Флагману квантових технологій» буде профінансовано ще 130 проектів.

З переліком проектів, які незабаром отримають фінансування можна ознайомитись за посиланням: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/projects-quantum-technology?fbclid=IwAR1cOtqCwWbfmydn2AsLjtIUGQCXhc3jWMHvjOHhIH6WBEjpqZv4-E-3×84

Детальніше про ініціативу читайте на сайті Європейської комісії: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6205_en.htm

??
European Commission, in framework of Single Digital Market development, launched Quantum Technologies Flagship initiative. This €1 billion initiative will fund quantum technologies researchers over the next ten years.

Within this programme, funding is planned for overall 5,000 leading European researchers in modern technology for the next 10 years. The goal of the Flagship of Quantum Technologies initiative is to create a single European network where computers, simulators and sensors are interconnected by quantum technologies. This intiative will help to create a develope a unified digital market, that will be the framework for research results available for commercial applications and disruptive technologies. Research topics will cover four key areas: communications, computers, simulations and metrology, and sensitivity.

It should be noted that quantum technologies use the interaction of molecules, atoms and even smaller particles which are used for practical applications. In particular, thanks to quantum technologies the appliances for telecommunications, satellite navigation, modern medical diagnostics and other computer equipment were created.

During the first year of the intiative, 20 projects will be funded for a total of 132 million euros. More than one third of the participants are industrial companies from different fields of activity. It is expected that as part of the “Flagship of Quantum Technologies” initiative, another 130 projects will be funded by 2021.

Залишити відповідь