Украина и ЕС Украина НАТО

Ключовими темами другої панельної дискусії Міжнародної конференції «Уроки гібридного десятиліття: що треба знати для успішного руху вперед» були сучасні виклики трансатлантичної єдності та можливі спільні дії союзників у відповідь на гібридні загрози

Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції поширює допис.

#HybridDecade

??
Ключовими темами другої панельної дискусії Міжнародної конференції «Уроки гібридного десятиліття: що треба знати для успішного руху вперед» були сучасні виклики трансатлантичної єдності та можливі спільні дії союзників у відповідь на гібридні загрози.

З цього приводу заступник Міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко зазначив, що п’ятий рік поспіль Росія усіма можливими засобами намагається підірвати систему безпеки й оборони України. «Україна стала випробувальним майданчиком для сучасних гібридних маневрів Російської Федерації. Рецепт протидії таким агресивним діям, на мою думку, простий і водночас складний – Україна має бути успішною у впровадженні реформ, які здатні зміцнити державу зсередини, тим самим продемонструвати нашим західним партнерам реальну готовність щодо вступу України до НАТО», – зазначив він.

Під час дискусії також виступив Кнуд Бартелс, Голова Військового комітету НАТО 2012 – 2015 років, звернувши увагу присутніх на важливості вдосконалення координації розвідувальних органів, адже реальність вимагає нових підходів до вирішення сучасних загроз.

??
The key topics of the second panel discussion at the International Conference “Lessons from the Hybrid Decade: Lessons learned to move forward successfully” were the current challenges of transatlantic unity lies and what possible joint actions of the Allies in response to hybrid threats should be.

On this occasion, Deputy Minister of Defense of Ukraine on European Integration Anatoly Petrenko noted that for the fifth year in a row Russia, by all possible means, tries to undermine the security and defense system of Ukraine. “Ukraine has become a testing ground for modern hybrid maneuvers of the Russian Federation. The recipe for counteracting such aggressive actions, in my opinion, is simple and, at the same time, difficult – Ukraine should be successful in implementing reforms that can strengthen the state from the inside, thereby demonstrating to our Western partners real readiness for Ukraine’s joining NATO, ” said Deputy Minister.

Knud Bartels, Chairman of the NATO Military Committee 2012-2015, also spoke during the debate, pointing out the importance of improving the coordination of intelligence agencies, since reality requires new approaches to addressing current threats.

Залишити відповідь