Украина и ЕС Украина Реформы

Відбулось четверте засідання Кластеру 3 (енергетика, навколишнє середовище та зміна клімату, транспорт та цивільний захист) Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації між Україною та ЄС, а також зустріч Спільної платформи ЄС – Китай – Новини – Міністерство інфраструктури України

Источник: Відбулось четверте засідання Кластеру 3 (енергетика, навколишнє середовище та зміна клімату, транспорт та цивільний захист) Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації між Україною та ЄС, а також зустріч Спільної платформи ЄС – Китай – Новини – Міністерство інфраструктури України

Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції
13 год ·
??
19 – 20 листопада 2018 року в м. Брюсселі пройшло четверте засідання кластера 3 Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації між Україною та ЄС, присвяченого питанням енергетики, транспорту, захисту навколишнього природного середовища, змін клімату та цивільного захисту.

Під час свого виступу заступник Міністра інфраструктури України з питань європейської інтеграції Viktor Dovhan поінформував про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року та зазначив, що за участю європейських експертів в рамках проекту технічної допомоги ЄС «Підтримка імплементації Угоди про асоціацію та Національної транспортної стратегії в Україні» підготовлено проект плану заходів на 2019-2021 роки з її реалізації.

Заступник Міністра підкреслив, що Україна продовжує працювати над підготовкою нормативно-правових актів з метою виконання зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

У свою чергу представники Європейської комісії наголосили на підтримці прийняття Верховною Радою України законопроектів про залізничний, автомобільний, внутрішній водний транспорт та перевезення небезпечних вантажів для виконання Угоди про асоціацію.

??
On November 19 – 20, 2018, the fourth meeting of the 3rd Subcommittee on Economics and other sectoral cooperation of the EU-Ukraine Association Committee on energy, transport, environmental protection, climate change and civil protection took place in Brussels.
During his speech, Deputy Minister of Infrastructure of Ukraine on European Integration Viktor Dovhan informed about the approval of the National Transport Strategy of Ukraine for 2030 and noted that with the participation of European experts within the framework of the EU project “Support for the implementation of the Association Agreement and the National Transport Strategy in Ukraine “a draft plan of measures for 2019-2021 on its implementation has been prepared.
The Deputy Minister stressed that Ukraine continues to work on the preparation of legal acts in order to fulfill Ukraine’s obligations under the Association Agreement.
Representatives of the European Commission stressed the support of the adoption by the Verkhovna Rada of Ukraine of draft laws on rail, road, inland water transport and transportation of dangerous goods for the implementation of the Association Agreement.

Залишити відповідь