Украина и ЕС Украина Реформы

Європейська комісія опублікувала інформацію щодо додаткового фінансування програми Erаsmus+ передбаченого для учасників з України

Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції

??
Європейська комісія опублікувала інформацію щодо додаткового фінансування програми Erаsmus+ передбаченого для учасників з України. Фінансування надаватиметься проектам за наступними напрямами:

– КА1: Міжнародна кредитна мобільність (загальний бюджет – 2,5 млн євро);

– КА2: Розвиток потенціалу вищої освіти (загальний бюджет – 2 млн євро);

– Жан Моне: активізація євроінтеграційного дискурсу та європейських студій ( загальний бюджет – 0,5 млн євро).

З презентацією усіх конкурсів Програми Erasmus+, до яких можуть долучитися учасники з України, можна ознайомитися тут:
http://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/infodays/Erasmus_Nov_2018-final%20version.pdf?fbclid=IwAR1DrOa9OQl4f70ajBwrZ8ntFD4i1OEcmoDRA1O7eSUmTwhy5U5i48cGLGU
??
European Commission has published information on additional funding for the Erasmus + program planed for participants from Ukraine. Additional funding will be provided to projects in the following areas:

– KA1: International Credit Mobility (Total Budget – 2.5 Million Euros);

– KA2: Higher Education Capacity Building (Total Budget – EUR 2 million);

– Jean Monnet: Eurointegration Discourse and European Studies Developement (Total Budget – € 0.5 Million).

For the presentation of all open Erasmus+ open calls available for Ukrainian participants, please follow the link:
http://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/infodays/Erasmus_Nov_2018-final%20version.pdf?fbclid=IwAR1DrOa9OQl4f70ajBwrZ8ntFD4i1OEcmoDRA1O7eSUmTwhy5U5i48cGLGU

Залишити відповідь