Украина и ЕС Украина Реформы

EU Law and Legal Approximation Developments Review for Ukraine No 29.pdf

Источник: EU Law and Legal Approximation Developments Review for Ukraine No 29.pdf

Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції

??
Друзі, пропонуємо вашій увазі огляд розробок у законодавстві ЄС, правовому аналізі ЄС та адаптації законодавства в Україні.

Опублікований 29-ий випуск охоплює період з 1 по 30 листопада 2018 року.
Огляд створено в рамках проекту Association4U разом з Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції.

Зокрема у даному випуску ви можете дізнатися про позитивний висновок Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору), а також про опублікований звіт Європейської комісії щодо стану імплементації Угоди проасоціацію між Україною та ЄС.

Окрім цього, опублікований випуск містить інформацію про рішення Європейської комісії включення України до Транс’європейської опорної транспортної мережі (TEN-T), завдяки чому держава стає важливим учасником розбудови стратегічного транспортного коридору у сполученні Європа – Азія.

Також в огляді містяться посилання на рішення суду ЄС щодо охорони прав працівників, податків, та інтелектуальної власності, а також на запропоновану Європейською комісією нову довгострокову стратегію ЄС кліматично нейтральної Європи до 2050 року.
Детальніше за посиланням: http://bit.ly/2zHsozv

Міністерство інфраструктури України
Міністерство юстиції України
Міністерство екології та природних ресурсів України

??
Dear Friends, we invite you to read our regular Review of European Union Law and EU legal approximation developments and analyses as well as the approximation of the Ukrainian legislation.
The published 28th issue covers the period from 1 to 30 November 2018. The review was created within the Association4U project framework together with the Government Office for Coordination of European and Euro-Atlantic Integration.
In particular, in this issue you can find out about the positive conclusion of the Constitutional Court of Ukraine in the case of the constitutional petition of the Verkhovna Rada of Ukraine on the conclusion of the compliance with the draft law on amendments to the Constitution of Ukraine (regarding the strategic course of the state on gaining full-fledged membership of Ukraine in the EU and the NATO), as well as about the published report of the European Commission on the state of implementation of the EU-Ukraine Association Agreement.
In addition, the published issue contains information on the decision of the European Commission to include Ukraine in the Trans-European Reference Trunk Transport Network (TEN-T), which makes the state an important participant in the development of a strategic transport corridor in Europe-Asia.
The review also refers to the EU judgments on the protection of workers’ rights, taxes, and intellectual property, as well as the European Commission’s new long-term strategy for climate neutral Europe by 2050.
See more at: http://bit.ly/2zHsozv

Залишити відповідь