Украина и ЕС Украина Реформы

Рада Європейського Союзу схвалила низку Директив для затвердження нових цілей ЄС щодо розвитку відновлюваної енергетики та енергоефективності до 2030 року.

Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції поширює допис.

5 хв. · 

??
Рада Європейського Союзу схвалила низку Директив для затвердження нових цілей ЄС щодо розвитку відновлюваної енергетики та енергоефективності до 2030 року.

Схвалені Директиви є частиною пакету законодавчих актів “Чиста енергія для всіх європейців”, спрямованого на забезпечення доступу до екологічно чистої енергії в Європі та досягнення лідерства ЄС у сфері виробництва відновлюваної енергетики. Ці законодавчі зміни стануть підґрунтям для впровадження перших національних енергетичних та кліматичних планів, які створять умови, необхідні для додаткових інвестицій у сфері енергетики. Так, відповідно до оновлених Директив, до 2020 року частка «чистої» енергії має становити 20%, а до 2030 року – 32%. Цільове значення для енергоефективності до 2020 року має бути підвищено до 20%, а до 2030 року – до 32,5%.

Загалом, досягнення зазначених цілей стимулюватиме покращення стану екології та конкурентноспроможності енергетичної промисловості в ЄС.

З цього приводу Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України визначило рекомендації зазначені у Директивах, які будуть корисними і для України. Зокрема йдеться про удосконалення системи підтримки розвитку відновлювальної енергетики, а також запровадження прозорої та стабільної регуляторної системи щодо споживання відновлювальних джерел енергії.

Детальніше: http://bit.ly/2ErXU8D

??
A number of Directives were adopted by European Council, which aim to achieve climate goals of the EU regarding renewable energy development and energy efficiency by 2030 of the EU.

Approved Directives are part of the”Clean Energy for All Europeans” package created at ensure access to clean energy in Europe and achieve EU leadership in the field of renewable energy production. These legislative changes will be the basis for the implementation of the first national energy and climate plans that will create necessary conditions for additional energy investments. Thus, according to the updated Directives, by 2020, the share of “clean” energy should be 20%, and by 2030 – 32%. The target value for energy efficiency by 2020 should be increased to 20%, and by 2030 – up to 32.5%.

In general, the achievement of these goals will stimulate the improvement of the environment conditions, as well as competitiveness of the energy industry in the EU.
In this regard, the State Agency for Energy Efficiency and Energy Saving of Ukraine has identified certain recommendations set out in the Directives, which would be useful also for Ukraine. In particular, mentioned recommendation concern the improvement of the renewable energy development support system, as well as introducing a transparent and stable regulatory system for renewable energy consumption.

Approved Directives are part of the package of legislative acts “Clean Energy for All Europeans” aimed at ensuring access to clean energy in Europe and achieving EU leadership in the field of renewable energy production. These legislative changes will be the basis for the implementation of the first national energy and climate plans that will create the conditions necessary for additional energy investments. Thus, according to the updated Directives, by 2020, the share of “clean” energy should be 20%, and by 2030 – 32%. The target value for energy efficiency by 2020 should be increased to 20%, and by 2030 – up to 32.5%.

In general, the achievement of these goals will stimulate the improvement of the state of the environment and the competitiveness of the energy industry in the EU.

More details: http://bit.ly/2ErXU8DДержавне агентство з енергоефективності та енергозбереження України

Нові цілі ЄС щодо розвитку відновлюваної енергетики та енергоефективності до 2030 р. затверджено Радою ЄС!

Оновлені Директиви з енергоефективності та відновлюваної енергетики схвалено Радою ЄС з питань транспорту, телекомунікацій, та енергетики (Council of Europe Office).

Таким чином, затверджено частину законодавчих актів пакету рекомендацій «Чиста енергія для всіх європейців» («Clean Energy for All Europeans»), мета якого -забезпечити доступ до екологічно чистої енергії та досягти лідерства ЄС у відновлюваній енергетиці.

Так, оновлені директиви з енергоефективності та відновлюваної енергетики встановлюють нові цілі для ЄС:

– 32 % – частка «чистої» енергії до 2030 року (план до 2020 р. – 20%);

– 32,5 % – цільове значення для енергоефективності до 2030 року (план до 2020 р. – 20%).

Корисними, у т.ч. для України, є рекомендації сфокусуватися на таких питаннях:

– удосконалення системи підтримки розвитку відновлюваної енергетики;

– зменшення адміністративних процедур;

– запровадження прозорої та стабільної регуляторної системи щодо споживання відновлюваних джерел енергії;

– стимулювання розвитку відновлюваної енергетики у транспорті;

– підвищення стабільності розвитку біоенергетики.

Загалом, досягнення цілей стимулюватиме:

– конкурентоспроможність промисловості в Європі;

– підвищення зайнятості населення;

– подолання енергетичної бідності;

– покращення екології.

Деталі дізнавайтеся на сайті: https://ec.europa.eu/…/commission-welcomes-council-adoption…

European Business Association European Parliament European Commission

Залишити відповідь