Украина и ЕС

У 2019 році на Європейський парламент чекає доволі насичений порядок денний

Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції

10 хв. · 

??
У 2019 році на Європейський парламент чекає доволі насичений порядок денний, який вимагатиме рішень, що впливатимуть на майбутній розвиток всього Європейського Союзу.
Прес-служба Європарламенту виділила декілька з них:

1) Європейські вибори
Наступні вибори до Європарламенту, перші після виходу Великобританії з ЄС, відбудуться 23-26 травня. Громадяни ЄС виберуть 705 депутатів для формування нового складу Європейського парламенту, який потім обиратиме нового президента Європейської комісії.

2) Євродепутати продовжать обговорювати майбутнє Європи з лідерами ЄС.
Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, Прем’єр-міністр Фінляндії Юха Сіпіля та Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте першими виступлять на пленарному засіданні наступного року щодо даного питання.

3) Brexit
Великобританія має залишити ЄС у березні 2019 року. Будь-яка угода про Brexit має бути схвалена Європейським Парламентом.

4) Довгостроковий бюджет ЄС
Європейський Парламент узгодив свої пріоритети для наступного довгострокового бюджету ЄС на 2021-2027 роки. Члени Європарламенту хочуть досягти згоди до травневих виборів, щоб уникнути затримок у важливих проектах і втрати робочих місць.

5) Дозвіл пестицидів
Спеціальний комітет парламенту розглядає процедуру видачі дозволів ЄС на пестициди, завершить свою роботу у січні з доповіддю, що вимагатиме найвищих стандартів для забезпечення високого рівня захисту.

6) Угоди про вільну торгівлю
У березні парламент розглядатиме угоди про вільну торгівлю з Сінгапуром та Мексикою. Сінгапур є ключовим торговим партнером ЄС, з яким працюють більше 10 000 європейських компаній. Угода про вільну торгівлю між ЄС та Сінгапуром зніме практично всі тарифи та спростить торгівлю. Експортери ЄС з птахівництва, сирів, шоколаду та макаронних виробів матимуть найбільшу вигоду від угоди з Мексикою.

7) Боротьба з пропагандою
Члени Європарламенту обговорять, як ЄС повинен протидіяти пропаганді з країн, що не є членами ЄС. ЄС хоче зосередитися на таких заходах, як підвищення рівня медіаграмотності, підвищення обізнаності та підтримака незалежної журналістської діяльності.

8) Сповіщувачі
Члени Європарламенту продовжуватимуть роботу над пропозиціями щодо посилення захисту від зловмисників по всьому ЄС після недавніх скандалів, таких як Dieselgate, Luxleaks, Panama Papers та Cambridge Analytica.

??
In 2019, the European Parliament will be working on very busy agenda that will require decisions which will affect on the future development of the entire European Union.
The press service of the European Parliament has identified several of them:
1)European elections 
The next European elections – and the first after Brexit – will take place on 23-26 May. People in the EU will elect 705 MEPs to form the new European Parliament, which will then elect a new president of the European Commission. Look out for debates between the lead candidates for the post.
2) Future of Europe
MEPs will continue to discuss the future of Europe with EU leaders. Spanish Prime Minister Pedro Sanchez, Finnish Prime Minister Juha Sipilä and Italian Prime Minister Giuseppe Conte will be the first to address the plenary session next year.
3) Brexit
The UK is set to leave the EU in March 2019. Any agreement on Brexit has to be approved by the European Parliament.
4) The EU’s long-term budget
Parliament has agreed its priorities for the EU’s next long-term budget for 2021-2027 and is urging the Council to begin negotiations. MEPs want to reach an agreement before the European elections, in order to avoid delays to important projects and job losses that a later deal on the budget could mean.
5) Pesticides authorisation
Parliament’s special committee looking into the EU’s authorisation procedure for pesticdes will wind up its work with a report in January calling for the highest standards to ensure a high level of protection.
6) Free trade agreements
In March, Parliament will be looking beyond the EU as it considers free trade deals with Singapore and Mexico. Singapore is a key EU trade partner and hosts more than 10,000 European companies. The EU-Singapore free trade agreement will remove almost all tariffs and simplify trade. EU exporters of poultry, cheese, chocolate and pasta should benefit most from the deal with Mexico.
7) Fighting propaganda
MEPs will discuss how the EU should counteract propaganda against it by non-EU countries. The EU wants to focus on measures such as increasing media literacy, raising awareness and promoting independent and investigative journalism
8) Whistle-blowers
MEPs will continue work on proposals to strengthen the protection of whistle-blowers across the EU in the wake of recent scandals such as Dieselgate, Luxleaks, the Panama Papers and Cambridge Analytica.

Залишити відповідь