Украина НАТО

В рамках Трастового Фонду НАТО з медичної реабілітації в Україні, 15-16 січня 2019 р. успішно пройшов іспит на освітню програму з ерго терапії

NATO in Ukraine

1 хв · 

В рамках Трастового Фонду НАТО з медичної реабілітації в Україні, 15-16 січня 2019 р. успішно пройшов іспит на освітню програму з ерго терапії. Як результат, експертна комісія визначила 7 найбільш мотивованих та блискучих кандидатів, які працюють як викладачі і практикуючі фахівці (це було один з основних критеріїв відбору), ці кандидати візьмуть участь у 9-тижневій програмі підготовки ерго терапевтів за зразком «навчання для вчителів» в Естонії. Цей навчальний проект з ерго терації буде реалізований на базі Національного університету України з фізичної культури та спорту (теоретична база) та Київської обласної лікарні (практична база) у співпраці з Талліннським коледжем охорони здоров’я та Центральною лікарнею Східного Таллінна, відділом фізичної реабілітації. Протягом 12 місяців українські слухачі, які будуть викладачами по закінченю курсу «тренінги для тренерів» працюватимуть над створенням дворічної магістерської програми з ерготерапії. Дана програма буде надана Міжнародній ассоціації Ерго терапевтів для затвердження і акредитації, навчання за програмою буде здійснюватися на базі Національного університету України з фізичної культури та спорту. Ця перша магістерська програма з ерго терапії яка буде створена у державній установі за підтримки міжнародних колег і головною метою проекту є прийняти та затвердити цієї програму на Національному рівні. 
_____
In the framework of the NATO Trust Fund on Medical rehabilitation in Ukraine on 15 – 16 January 2019, exam for Occupational therapy educational program was successfully held. As a result, examination commission identified 7 most motivated and brilliant candidates who already work as both teachers and practical specialists (as it was one of the main criteria of selection) and will participate in 9 weeks «train to trainers” Occupational Therapy course in Estonia. This OT educational project will be realized on the base of The National University of Ukraine on Physical Education and Sport (theoretical base) and Kyiv Regional Hospital (practical base) in cooperation with Tallinn Health Care College and East Tallinn Central Hospital, Department of Physical Rehabilitation. During 12 months Ukrainian trainees who will act as teachers after “train to trainer” course will work on creation of two years OT master program. This program will be provided to the International Association of Ergo therapy for approval and accreditation. Finally it will be implemented on the base of the National University of Ukraine on Physical Culture and Sport. This master program will be the first program in Ukraine created in governmental institution under supervision of international OT colleagues and the main goal is to have it adopted and approved on the National level.

Залишити відповідь