Украина Реформы

26 – 28 лютого відбувся 10 Український енергетичний форум

Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції

Вчора о 16:57 · 

??
26 – 28 лютого цього року відбувся 10 ювілейний Український енергетичний форум. У ході заходу виступив Голова Фонду Держенергоефективності Сергій Савчук та розповів про розвиток українського виробництва електроенергетики, що не забруднює навколишнє середовище.

За словами Сергія Савчука, у 2017 році частка «чистої» електроенергії збільшилась до майже 9 %. Голова Держенергоефективності звернув увагу на необхідності удосконалення системи стимулювання інвесторів задля подальшого підвищення енергонезалежності та зменшення цінового навантаження на кінцевого споживача. З цією метою розроблено та схвалено у першому читанні законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії» від 5 грудня 2018 року № 8449-д. Прийняття цього законодавчого акту сприятиме створенню конкурентних засад для надання підтримки проектам будівництва об’єктів відновлюваної енергетики, а також допоможе створити баланс інтересів суспільства та споживачів електричної енергії.

??
On February 26 – 28 this year, the 10th anniversary Ukrainian Energy Forum was held. The event was attended by Head of the State Energy Efficiency Fund Sergey Savchuk and spoke about the development of Ukrainian electricity production that does not pollute the environment.

According to Sergey Savchuk, in 2017, the share of “clean” electricity has increased to almost 9%. The Head of State Department of Energy Efficiency drew attention to the need to improve the system of stimulating investors in order to further increase energy independence and reduce the price burden on the end consumer. In this regard, the draft law “On Amendments to Certain Laws of Ukraine Concerning the Provision of Competitive Conditions for the Production of Electric Energy from Alternative Energy Sources” was issued on December 5, 2018, No. 8449-d. Adoption of this legislative act will promote the creation of competitive bases for supporting projects for the construction of renewable energy objects, as well as help to balance the interests of society and consumers of electricity.
http://saee.gov.ua/uk/news/2808

Залишити відповідь