Украина и ЕС Украина Реформы

На Урядовому порталі було розміщено 11 нових перекладів acquis ЄС, що відповідають наступним розділам та главам Угоди про асоціацію

Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції
Друзі!

#Урядовий_офіс відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 р. № 512 відповідає за забезпечення здійснення перекладів актів acquis communautaire Європейського Союзу, які потребують імплементації у національне законодавство в рамках виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

На Урядовому порталі було розміщено 11 нових перекладів acquis ЄС, що відповідають наступним розділам та главам Угоди про асоціацію:
Розділ ІV: Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею:
Глава 3 Технічні бар’єри у торгівлі (http://bit.ly/2NE9z9G);
Глава 4. Санітарні та фітосанітарні заходи (http://bit.ly/2I4NSLZ)
Глава 6. Заснування підприємницької діяльності, торгівля послугами та електронна торгівля (http://bit.ly/2QXE4p5

Розділ V: Економічне та галузеве співробітництво:
Глава 17. Сільське господарство та розвиток сільських територій (http://bit.ly/2KaPLZ2

Сторінка з перекладами актів acquis ЄС на Урядовому порталі за посиланням:http://bit.ly/2I9Lq3e.
Переклади здійснюються завдяки співпраці Урядового офісу з проектом ЄС «Підтримка впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС» Association4U .

??
Friends!
The Government office for European and Euro-Atlantic Integration in accordance with the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated May 31, 2017, No. 512 is responsible for ensuring the translation of the EU acquis communautaire, which require implementation of the EU-Ukraine Association Agreement.
The Government portal published new Ukrainian translations of the EU acquis corresponding to the following titles and chapters of the Association Agreement:
Title IV: Trade and Trade Related Matters:
Chapter 3 Technical Barriers to Trade (http://bit.ly/2NE9z9G);
Chapter 4. Sanitary and phytosanitary measures (http://bit.ly/2I4NSLZ)
Chapter 6. Establishment of Entrepreneurship, Trade in Services and Electronic Commerce (http://bit.ly/2QXE4p5)
Title V: Economic and sectoral cooperation: 
Chapter 17. Agriculture and Rural Development (http://bit.ly/2KaPLZ2).
Translations are carried out thanks to the cooperation of the Government Office with the EU funded Project “Support to the implementation of the EU-Ukraine Association Agreement” Association4U.

Залишити відповідь