Украина Реформы

Від сьогодні працює інтерактивна мапа автобусних маршрутів.

Volodymyr Omelyan разом з Viktor Sasin та 3 іншими особами.

20 год · 

??
Від сьогодні працює інтерактивна мапа автобусних маршрутів. 
Ніби, проста, потрібна і зрозуміла річ, яка могла з`явитися вже давно, але розроблено і запроваджено її саме нами.

Минулого року були відкриті дані по ліцензіях на перевезення пасажирів, що дало змогу перевіряти законність маршруток.

Також ми запустили Електронний кабінет перевізника.

А сьогодні презентовано новий сервіс, який враховує інтереси пасажирів, а також сприяє більш прозорій роботі перевізників.
Спільно з Державним агентством з питань електронного урядування ми сьогодні представили мапу «Мережа автобусних маршрутів».

Це інтерактивний інструмент на основі відкритих даних, що надає детальну інформацію щодо міжобласних та міжнародних автобусних маршрутів в Україні.

У сфері автобусних перевезень в Україні працює близько 20 тисяч пасажирських автотранспортних компаній, які обслуговують понад 100 мільйонів пасажирів щороку.

Проте щонайменше 30-40% перевезень усе ще перебувають у тіні.

Для покращення ситуації на ринку важливим є, у тому числі, забезпечення прозорості роботи учасників, цьому може сприяти мапа «Мережа автобусних маршрутів».

Рік тому ми лібералізували ринок автобусних перевезень. Наша мета – якість та безпека для пасажирів.

«Мережа автобусних маршрутів» — це інструмент, який не тільки показує автобусні маршрути та розклад руху, він також дозволяє пасажирам отримати детальну інформацію щодо перевізників: хто обслуговує маршрути, яким автопарком володіє перевізник, термін дії дозволу на перевезення. Міністерство інфраструктури максимально прозоре у своїй діяльності, карту створено на базі різних наборів відкритих даних.

Інструмент буде корисним:
➢ Державі — адже дає можливість візуалізувати мережу автобусного сполучення, побачити, де воно недостатнє, а де існує конкуренція; планувати нові маршрути та керувати мережею, що склалася.
➢ Бізнесу — дозволить отримати швидку та детальну інформацію про ринок перевезень, щоб планувати підприємницьку діяльність, розширюватися й шукати нові можливості для росту.
➢ Громадянам — для планування поїздок, а також контролю легальності перевізників та якості перевезень.

Сподіваюсь, і пасажири, і бізнес швидко оцінять його переваги.
Ознайомлюйтеся, користуйтеся, всі зауваження надсилайте Viktor Sasin.

Дякую нашим друзям з Державне агентство з питань електронного урядування України, USAID, TAPAS за сприяння і підтримку!

??
Today, we launched the interactive bus route map.
This is, frankly, a simple, necessary and easy-to-understand thing. It could have appeared years ago, but we were the ones who actually implemented it.

Last year, we opened up the information on the licenses for passenger transportation, which provided the opportunity to monitor the legality of minibus routes.

We also launched the Carrier Electronic Cabinet.

Today, we presented a new service, that takes into account passenger interests, and also allows for more transparent operation of the carriers.
Together with the State Agency for Electronic Governance, today we launched the “Bus Route Network” map.

This is an interactive instrument based on open data, which gives detailed information on inter-Oblast and international bus routes in Ukraine

Ukraine has a vibrant bus transportation market, with almost 20 thousand automotive passenger transportation companies serving over 100 million passengers yearly.

At the same time, around 30-40% of this volume is in the “gray zone”.

In order to improve the situation on the market we must, among other things, ensure the transparent operation of the participants. This interactive “Bus Route Network” map can go a long way towards that.

A year ago, we liberalized the bus transportation market. Our goal was to ensure high-quality and safe passenger transportation

The “Bus Route Network” is an instrument that not only shows bus routes and schedules. Indeed, it also allows passengers to obtained detailed information on the carriers: who services the routes, what kind of fleet does this carrier have, and when does their transportation permit expire. The Ministry of Infrastructure is as transparent as possible in its operations, and the map was made based on a wide array of open data sets.

The instrument will be useful to:
➢ The country – since it allows one to visualize the bus route network, to see where it is lacking, and where the real competition is; as well as to plan new routes and manage the existing network.
➢ The business community – since it allows them to obtain quick and detailed information regarding the transportation market, allowing them to plan out their entrepreneurial activities, to expand, and to find new possibilities for growth. 
➢ The citizens – since it allows for easy planning of trips, while providing for legal and quality control of the transportation services offered.

I hope that everyone – passengers and business alike – will quickly appreciate its value.
Get acquainted, use it, and send all comments to Viktor Sasin.

I would like to thank our friends at the State Agency for Electronic Governance, USAID and TAPAS for their help!

Залишити відповідь