Украина Реформы

Сьогодні під час засідання Кабінету Міністрів України, Прем’єр-міністр Volodymyr Groysman представив результати роботи Уряду за три роки з моменту його призначення.

Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції
Світлина від Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції.

??
Сьогодні під час засідання Кабінету Міністрів України, Прем’єр-міністр Volodymyr Groysman представив результати роботи Уряду за три роки з моменту його призначення.

Презентація зосереджена на соціальному захисті військовослужбовців, макрофінансовій стабільності та економічному зростанні, а також збільшенню доходів працюючих громадян.

Серед основних досягнень на євроінтеграційному напрямку з 2016 по 2018 рр.:

? затвердження Плану заходів з реалізації стратегічного курсу на набуття повноправного членства в ЄС та НАТО.

? виконано 42% із 7000 завдань по імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

? залучено 2,12 млрд євро міжнародної технічної допомоги з боку ЄС.

? завдяки функціонуванню ПВЗВТ, ЄС став ключовим торгівельним партнером для України.

? розпочато процес секторальної інтеграції в Європейський Союз за чотирьма пріоритетними напрямками, а саме у сфері енергетики, цифрової економіки, митного співробітництва, а також юстиції, свободи та безпеки.

Детальніше за посиланням: http://bit.ly/2Iq3SZW

??
Today, during the meeting of the Cabinet of Ministers of Ukraine, Prime Minister Volodymyr Groysman presented the results of the three years of work of the Government since its appointment.
The presentation was focused on the social protection of servicemen, macrofinancial stability and economic growth, as well as increasing of the workers income.
Among the major achievements in the European integration direction from 2016 to 2018:
? Approval of the Action Plan for the implementation of the strategic course for gaining full membership in the EU and NATO.
? 42% of the 7,000 tasks for the implementation of the Association Agreement between Ukraine and the EU were completed.
? € 2.12 billion of international technical assistance from the EU was involved
? Thanks to the DCFTA, the EU has become a major trading partner for Ukraine.
? the process of sectoral integration into the European Union has been launched in four priority areas, namely energy, digital economy, customs cooperation, as well as justice, freedom and security.
More at: http://bit.ly/2Iq3SZW

Ivanna Klympush-Tsintsadze
Oleksandr Saenko
Володимир Бондаренко – Державний секретар Кабінету Міністрів України 
Olga Stefanishyna
Офіс реформ Кабінету Міністрів України
European Union in Ukraine 
Mission of Ukraine to the EU

Залишити відповідь