Украина и ЕС Украина НАТО

За два тижні відзначатимемо 10-ту річницю Східного партнерства. Сподіваюся, що румунське головування в Раді ЄС дасть новий поштовх цій ініціативі

Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції

5 хв. · 

УА_в_дії
??
«За два тижні відзначатимемо 10-ту річницю Східного партнерства. Сподіваюся, що румунське головування в Раді ЄС дасть новий поштовх цій ініціативі, зокрема, щодо поглиблення секторальної та економічної інтеграції у таких пріоритетних галузях, як цифровий ринок, митна політика, енергетика, а також сфера юстиції, свободи та безпеки». Про це зазначила Віце-прем‘єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ivanna Klympush-Tsintsadze під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Румунії в Україні Крістіан-Леоном Цуркану.

Основними питаннями зустрічі стали дотримання Україною стратегічного курсу на членство в ЄС та НАТО. Зокрема, сторони погодились, що ключовим є збереження інституційних та правових засад наближення України до Євросоюзу та НАТО, закладених протягом останніх років.

Сторони також обговорили питання секторальної інтеграції України та ЄС, що наразі відбувається на основі результатів останнього Саміту Україна-ЄС та засідання Ради асоціації між Україною та ЄС, а також підняли питання відображення цих євроінтеграційних прагнень у відповідній декларації за результатами наступного Саміту Східного партнерства.

Детальніше за посиланням: 

??
“In the two weeks we will celebrate the 10th anniversary of the Eastern Partnership. I hope that the Romanian Presidency of the Council of the EU will give a new impetus to this initiative, in particular, to deepen sectoral and economic integration in such priority areas as the digital market, customs policy, energy, as well as justice, freedom and security. ” This was stated by Deputy Prime Minister for European and Euro-Atlantic integration of Ukraine Ivanna Klympush-Tsintsadze during the meeting with Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Romania to Ukraine, Cristian-Leone Turcan.
The main issues for discussion during the meeting were the preservation of Ukraine’s strategic course for membership in the EU and NATO. In particular, the parties agreed that the key task now is preservation of the institutional and legal framework for Ukraine’s approximation to the European Union and NATO that was established during the last few years.
The parties also discussed the issues of sectoral integration of Ukraine and the EU, which is currently taking place on the basis of the last Ukraine-EU Summit results and the meeting of the EU-Ukraine Association Council, and also raised the question of reflecting these European integration aspirations in the relevant declaration of the next Eastern Partnership Summit.

More at: 

Залишити відповідь