Украина и ЕС

З метою організації обміну даними дистанційного зондування Землі з європейськими організаціями у березні 2019 року Державне космічне агентство підписало Угоду про технічну експлуатацію космічного компоненту «Copernicus» з Європейським космічним агентством.

Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції

10 хв. · 

??
З метою організації обміну даними дистанційного зондування Землі з європейськими організаціями у березні 2019 року Державне космічне агентство підписало Угоду про технічну експлуатацію космічного компоненту «Copernicus» з Європейським космічним агентством.

Також, Кабінетом Міністрів України схвалено та направлено до Верховної Ради України (реєстраційний №10198 від 29.03.2019) проект Закону України «Про державне регулювання у сфері супутникової навігації». Цей законопроект закріпить на законодавчому рівні засади діяльності та державного регулювання у сфері супутникової навігації.

Сподіваємося на його якнайшвидший розгляд та включення до порядку денного пленарного засідання ВРУ.

??
In order to organize the exchange Earth sensing data with European organizations, Space Agency of Ukraine signed the Agreement on technical exploitation of the Copernicus Space Component with the European Space Agency.

Besides that, the Cabinet of Ministers of Ukraine approved and submitted to the Verkhovna Rada of Ukraine Law Draft of Ukraine “On State Regulation in the field of Satellite Navigation” (registration number 0198 of 29 March 2019). This Draft Law will establish the activity principles and state regulation in the field of satellite navigation on the legislative level.

We look forward to its prompt consideration and its inclusion in the plenary session agenda of the Verkhovna Rada of Ukraine.

Державне космічне агентство України
European Space Agency

Залишити відповідь