Украина и ЕС Украина Реформы

Задля поліпшення захисту навколишнього середовища Україна запроваджує європейський підхід оцінки впливу на довкілля, який закріплено у Законі України «Про оцінку впливу на довкілля».

Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції

2 хв. · 

#Угода_в_дії

??
Задля поліпшення захисту навколишнього середовища Україна запроваджує європейський підхід оцінки впливу на довкілля, який закріплено у Законі України «Про оцінку впливу на довкілля». Цей підхід спрямовано на запобігання шкоді довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, а також раціонального використання і відтворення природних ресурсів.
З цього приводу Міжнародна благодійна організація «Екологія-Право-Людина» організовує декілька інформаційних тренінгів, присвячених роз’ясненню запровадженого підходу.
Зокрема перший тренінг відбудеться у Львові 3 червня, другий – в Одесі, 7 червня. До участі у тренінгах запрошуються представники громадськості та місцевого самоврядування, які цікавляться темою захисту екології та прагнуть дізнатися більше про новий підхід оцінки впливу на довкілля.
Задля участі необхідно зареєструватися та отримати лист-підтвердження. Реєстрація за посиланням: http://bit.ly/2Q3r553
Детальніше: http://bit.ly/2HvcbBP
??
In order to improve environmental protection, Ukraine is implementing a European approach to environmental impact assessment, which is outlined in the Law of Ukraine “On Environmental Impact Assessment”. This approach is aimed at preventing damage to the environment, ensuring environmental safety, as well as the rational use and reproduction of natural resources.
On this occasion, the International Charitable Organization “Ecology – People – Law” organizes several informational trainings devoted to explaining the implemented approach.
In particular, the first training will be held in Lviv on June 3, the second – in Odessa, on June 7. This training would be interesting for representatives of civil society and local self-government who are interested in environmental protection and are keen to learn more about the new approach to environmental impact assessment.
In order to participate you need to register and receive a confirmation letter. For registration, please follow the link: http://bit.ly/2Q3r553
Details: http://bit.ly/2HvcbBP

Залишити відповідь