Украина и ЕС

Європейські експерти провели моніторинг впровадження цивільного і господарського процесуального законодавства

EU Project “Pravo-Justice”

3 хв. · 

Європейські експерти провели моніторинг впровадження цивільного і господарського процесуального законодавства

Не дивлячись на те наскільки ідеальним може бути законодавство, дуже важливим є його впровадження та консультації з представниками різних правничих професій.

Міжнародні експерти Проекту з Нідерландів Ремко ван Рі та Берт Маан розпочали місію з моніторингу процесуальних кодексів та збір даних у 2018 році. Експерти проаналізували застосування нових процесуальних правил за допомогою опитувальників, візитів в суди, інтерв’ю та публічних обговорень в різних регіонах України.

“В різних регіонах України ми почули, що, попри те, що законодавство вступило в дію вже давно, деякі судді продовжують користуватися старим,” – зазначила операційний менеджер Проєкту Інна Ліньова під час презентації Моніторингу.

Зі свого боку Директорат правової політики у сфері судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів Міністерства юстиції України за підтримки Проекту ЄС «Право – Justice» презентував Моніторинговий звіт Директорату щодо аналізу ефективності впроваджених нормативно-правових актів у сферах судочинства, судоустрою та адвокатури; примусового виконання рішень судів та інших органів; банкрутства; судово-експертної діяльності.

Читайте рекомендації за посиланням: https://bit.ly/2OBSqg0

__________

European experts monitored the implementation of civil and commercial procedural legislation

Regardless of how ideal the legislation may be, implementation and consultation with representatives of the various legal professions is very important.

International Project Experts from the Netherlands Remco van Rhee and Bert Maan started a mission to monitor procedural codes and collect data in 2018. The experts analyzed the application of the new rules of the procedure through questionnaires, court visits, interviews and public discussions in different regions of Ukraine.

“In different regions of Ukraine, we have heard that, despite the fact that the legislation has come into force a long time ago, some judges continue to use the old one,” said Project’s Operations Manager Inna Linova during the presentation of the Monitoring.

On the other hand, the Directorate of Legal Policy for the Justice Sector under the Ministry of Justice with the support of the EU Pravo-Justice Project, presented the Monitoring Report on the analysis of the effectiveness of the introduced legal acts in the fields of justice, judicial administration; enforcement of decisions of courts and other bodies; bankruptcy; forensics.

Read the recommendations at: https://bit.ly/2OBSqg0

Залишити відповідь