Вторник 25 Февраль 2020

Февраль 14, 2020

EDGE Request for Applications (RFA) | International Development Group

Источник: EDGE Request for Applications (RFA) | International Development Group

USAID Ukraine - USAID Україна
5 год ·
Interested in helping USAID promote inclusive, sustainable economic growth in Europe and Eurasia? Consider applying for a grant through the Economic Development, Governance and Enterprise Growth Project (EDGE). More information can be found here: https://www.internationaldevelopmentgroup.com/edge-request-…

The USAID Economic Development, Governance and Enterprise Growth Project (EDGE) implemented by International Development Group LLC (IDG), is a 3 to 5 year regional activity in Europe and Eurasia (E&E) that aims to create inclusive, sustainable economic growth and to support intra-regional and Euro-Atlantic integration. EDGE aims to generate synergies among the USAID projects working in economic growth and bring together stakeholders across countries to work on mutual problems, giving the USAID E&E portfolio a regional dimension. EDGE activities are designed to promote regionalization, reduce barriers to trade and support the growth of SMEs in identified value chains in (1) Agriculture and ag processing; (2) Light manufacturing; and (3) Tourism; and to help SMEs in those value chains adopt and use modern information and communication technology. Therefore, USAID EDGE announces this Request for Grant Applications from qualified applicants from the Western Balkan countries of Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, North Macedonia, Montenegro and Serbia; the Caucasus countries of Georgia, Armenia and Azerbaijan; and the Western Newly Independent States (NIS) countries of Ukraine, Moldova and Belarus (UMB). The financial allocation under this RFA is US$ 1,000,000, to be awarded to 10-15 Grantees. The initial grant performance period will be limited to 15 months and Grant awards will start in July 2020 to September 2021.

USAID Україна - USAID Україна
5 рік ·
Бажаєте допомогти USAID сприяти інклюзивному, стійкому економічному зростанню в Європі та Євразії? Розглянемо заявку на отримання гранту через Проект економічного розвитку, управління та зростання підприємництва (EDGE). Більше інформації можна знайти тут: https://www.internationaldevelopmentgroup.com/edge-request-…

Проект USAID з питань економічного розвитку, управління та зростання підприємництва (EDGE), що реалізується ТОВ «Міжнародна група розвитку» (IDG), є регіональною діяльністю в Європі та Євразії (E&E) від 3 до 5 років, яка має на меті створити інклюзивне, стійке економічне зростання та підтримати його. внутрішньорегіональна та євроатлантична інтеграція. EDGE має на меті створити синергію між проектами USAID, які працюють в економічному зростанні, та об'єднати зацікавлені сторони у всіх країнах для роботи над взаємними проблемами, надаючи портфелю USAID E&E регіональний вимір. Діяльність EDGE розроблена для сприяння регіоналізації, зменшення бар'єрів у торгівлі та підтримки зростання МСП у визначених ланцюгах вартості в (1) Сільському господарстві та переробці сільського господарства; (2) Легке виробництво; та (3) туризм; а також допомогти МСП у цих ланцюгах вартості прийняти та використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології. Тому USAID EDGE оголошує цей Запит на отримання заявок на отримання грантів кваліфікованими заявниками із країн Західних Балкан Албанії, Боснії та Герцеговини, Косово, Північної Македонії, Чорногорії та Сербії; кавказькі країни Грузія, Вірменія та Азербайджан; а також країни Західної Нової Незалежності (Україна), Україна, Молдова та Білорусь (ОМБ). Фінансова асигнування за цим Законом РФ - 1 000 000 доларів США, які мають присуджуватися 10-15 грантів. Початковий термін виконання гранту буде обмежений 15 місяцями, а грантові премії розпочнуться з липня 2020 року до вересня 2021 року.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

одиннадцать − 5 =

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Говорим о политике простыми словами
© Copyright  - Все права защищены. Перепубликация авторских статей без согласования с автором запрещена.
calendarmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram