Украина и мировые банки Украина Реформы

Україна потребує нового підходу у розробці інноваційної політики, яка більше відповідає виробничому та технологічному потенціалу і сприяє підвищенню ефективності

World Bank Ukraine

Україна має динамічний сектор інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), але існують серйозні виклики щодо збереження темпів його розвитку та успішності у довгостроковій перспективі, зазначається у новому звіті Світового банку, який сьогодні представлений у Києві.

http://documents.worldbank.org/…/Path-for-Ukraines-Economic…

У звіті «Шлях до економічного розвитку України: технологічна модернізація» відмічається, що українські компанії не мають достатнього управлінського потенціалу, розмірів та масштабів для того, щоб конкурувати на міжнародному ринку, навіть у порівнянні із подібними країнами. Згідно звіту, саме технологічна модернізація та запровадження нових технологій і є можливістю інтеграції до глобальних ланцюгів доданої вартості та покращення ефективності економіки.

«Україна потребує нового підходу у розробці інноваційної політики, яка більше відповідає виробничому та технологічному потенціалу і сприяє підвищенню ефективності. Політика технічної модернізації зверху вниз може сприяти широкомасштабному запровадженню технологій за допомогою інтеграції потужного сектору ІКТ послуг до решти секторів економіки. Будь-які обговорення політики щодо підтримки технологічної модернізації треба співвідносити зі здатністю уряду впровадити таку політику та залучити до участі приватний сектор, пілотувати та масштабувати існуючі ініціативи, заохочувати ініціативи на місцевому та регіональному рівні», – зазначив Анвар Аріді, керівник проекту Світового банку та один із авторів звіту.

У звіті «Шлях до економічного розвитку України: технологічна модернізація» надаються рекомендації щодо трьох основних напрямків політики:

• Покращення управлінського потенціалу компаній, та запровадження технологій, націлених на підвищення продуктивності;
• Розширення інтеграції України до глобальних ланцюгів доданої вартості за допомогою залучення прямих іноземних інвестицій, розвиток зв’язків між міжнародними та місцевими компаніями;
• Збереження пропозиції (та утримання) співробітників, які мають навички роботи із цифровими технологіями.

http://documents.worldbank.org/…/Path-for-Ukraines-Economic…____________________________________

Ukraine has a vibrant ICT industry, but significant challenges exist for sustaining its growth and long-term success, finds a new World Bank report presented in Kyiv today.

http://documents.worldbank.org/…/Path-for-Ukraines-Economic…

Path for Ukraine’s Economic Growth: Technology Upgrading argues that Ukraine-based corporations do not possess the managerial capabilities, size and scale to compete internationally even when compared to similar economies. It identifies tech upgrading and adoption as an opportunity for integration into global value chains and improving productivity across the economy.

“Ukraine needs a new approach for innovation policy which is more relevant to its production and technological capabilities and which correspond to its productivity enhancing activities. A downstream tech upgrading policy could promote the widespread adoption of technology through the integration of its strong ICT services sector to the rest of the economy. Any policy discussion to promote technology upgrading needs to match the government’s implementation capacity and leverage private sector participation, pilot and upscale existing initiatives, and encourage bottom-up and subnational initiatives,” – said Anwar Aridi, World Bank project team leader and one of the authors of the report.

Path for Ukraine’s Economic Growth: Technology Upgrading recommends policy actions in three main areas:

• improving firms’ managerial capabilities, and the adoption of productivity-enhancing technologies;
• enhancing the integration of Ukraine into global value chains through attracting FDI and promoting linkages between multinationals and domestic firms;
• sustaining the supply (and retention) of digitally-ready workforce.

Залишити відповідь