Украина и Канада Украина Реформы

Ґендерні стереотипи: вплив на професію поліцейського та поліцейської

Canada-Ukraine Police Development Project CUPDP з Maryna Rudenko.

[English below]
Продовжуємо інформувати вас про нашу діяльність. 17 лютого радниця з ґендерних питань CUPDP Марина Руденко провела лекцію «Ґендерні стереотипи: вплив на професію поліцейського та поліцейської» для 70 слухачів і слухачок Академія патрульної поліції. Основні блоки: що таке ґендерні стереотипи, їхні типи, як вони впливають на життя і професію, як їх уникати та визначати за допомогою метода «дзеркала». Особливу увагу було приділено тому, як уникати впливу стереотипів на виконання обов’язків з припинення та реагування на ґендерно зумовлене насильство. Ця лекція є важливим доповненням до заняття «Толерантність. Профілактика упереджень та стереотипів у роботі поліцейського. Дискримінація: сутність, складові, форми і прояви», а також елементом впровадження ґендерної стратегії Академії, розробленої за підтримки нашого попереднього Проєкту підтримки підготовки поліцейських (РТАР), прийнятої у 2019 році.

«Ґендерні стереотипи, які закладаються ще в дитинстві, без сумніву треба долати, щоб не обмежувати особистісний та професійний розвиток наших слухачів та слухачок. У навчанні ми приділяємо велику увагу вивченню принципів ґендерної рівності, що допоможе майбутнім професіоналам уникати стереотипів у спілкуванні з чоловіками та жінками», – сказала Світлана Шутенко, начальниця відділу методичного забезпечення Академії.

We continue to inform you about our project activities. On February 17, 2020, CUPDP Gender Advisor Maryna Rudenko delivered a presentation for 70 cadets at the Kyiv Academy of Patrol Police. It was mainly dedicated to understanding gender stereotypes, their types and how they impact life and work, how to avoid and identify them applying the “mirror method”. Special focus was made on sharing ways of preventing the impact of the stereotypes on police officers duties related to addressing and responding to gender based violence. The lecture is an important addition to the module on tolerance and discrimination as well as an element of the implementation of a gender mainstreaming strategy that was developed and approved in 2019 at the Patrol Police Academy with the support of our previous Police Training Assistance Project (PTAP) project.

‘There is no doubt that gender stereotypes that are usually set in childhood need to be addressed so that they don’t limit personal and professional development of our cadets. We pay considerable attention to gender equality principles in our training and this will help future professionals to avoid gender stereotypes in communication with men and women’, said Svitlana Shutenko, Head of Methodology Department of the Academy.
#cupdp_gender #cupdp_police_academies_support

Залишити відповідь