Украина и Канада Украина Реформы

Canada-Ukraine Police Development Project CUPDP

Canada-Ukraine Police Development Project CUPDP
Світлина від Canada-Ukraine Police Development Project CUPDP.

Світлина від Canada-Ukraine Police Development Project CUPDP.
Світлина від Canada-Ukraine Police Development Project CUPDP.
Світлина від Canada-Ukraine Police Development Project CUPDP.
Світлина від Canada-Ukraine Police Development Project CUPDP.
Світлина від Canada-Ukraine Police Development Project CUPDP.
Світлина від Canada-Ukraine Police Development Project CUPDP.
Світлина від Canada-Ukraine Police Development Project CUPDP.

[English below]
Зараз, коли світ масово перейшов в онлайн для особистого і робочого спілкування, ділимося історією про досягнення напряму підтримки проєктом CUPDP впровадження електронного навчання у первинну підготовку поліцейських в Україні.

араз, коли світ масово перейшов в онлайн для особистого і робочого спілкування, ділимося історією про досягнення напряму підтримки проєктом CUPDP впровадження електронного навчання у первинну підготовку поліцейських в Україні.

Нагадаємо: CUPDP надає системну підтримку академіям патрульної поліції, спираючись на основи, закладені у межах Проєкту підтримки підготовки поліцейських (РТАР). Ми співпрацюємо з усіма трьома установами від самого початку їх роботи: з 2017 – у Києві, і з 2019 у Кривому Розі та Рівному. Ця системна підтримка включає:
? створення навчального порталу в академії у Києві, його розширення та встановлення й налаштування системи управління навчанням (LMS) і збільшення можливостей порталу з включенням до системи академій м.Рівне та м.Кривий Ріг;
? надання обладнання і програмного забезпечення;
? навчання керівників, викладачів і спеціалістів академій для перетворення курсів із традиційного аудиторного формату на електронний формат і використання для цього відповідного програмного забезпечення;
? залучення визнаних IT-експертів з ?? та ?? для скеровування процесу роботи і забезпечення якісного підходу до розробок і застосування електронного навчання.

Головна консультантка цього напрямку у CUPDP – канадська спецалістка з електронного навчання Кері Евері, яка має 10-річний досвід у сфері розробки аудиторних, онлайн- і змішаних навчальних курсів для правоохоронців, консультує і навчає дизайну і фасилітації курсів викладачів у правоохоронних органах, є редакторкою спеціалізованого видання Міжнародної асоціації викладачів та інструкторів правоохоронних органів (ILEETA).

У листопаді 2019 Кері Евері провела низку семінарів-практикумів з викладачами 3️⃣ академій. З 17 по 28 лютого 2020 року CUPDP спільно з ДУ «Академія патрульної поліції» організували серію практичних навчальних сесій, поставивши за мету – базово навчити викладачів академій патрульної поліції переводити традиційні аудиторні курси в електронний формат. За попередніми оцінками було обрано 4 теми, які доцільно перевести в електронний формат для оптимізації процесу навчання слухачів. Кожну тему опрацьовувала упродовж двох днів група викладачів відповідних курсів з Академія патрульної поліціїКриворізька академія патрульної поліції та Рівненська академія патрульної поліції патрульної поліції за наставництва нашої канадської експертки. Після цього сформовані групи викладачів мають і далі працювати над електронними матеріалами за темами і передати їх програмістам для переведення в онлайн-формат. Таким чином ми забезпечили однакові можливості для представників усіх академій, щоб вони надалі спільно розвивали єдині стандарти та принципи роботи у забезпеченні навчального процесу й активно обмінювалися досвідом і напрацюваннями. Також відбулася сесія для роботи з темою «Тренажер планшета патрульного», над нею з листопада 2019 працює колектив розробників онлайн-курсів ДУ «Академія патрульної поліції».
? Ми також робимо перші кроки на підтримку впровадження електронного та змішаного навчання у службову підготовку патрульних поліцейських. 21 лютого відбулася перша зустріч для інструкторів курсу «Основи лідерства» з обговоренням початкових кроків і потреб для створення онлайн-версії для проведення курсу у змішаному форматі. Було здійснено тестову спробу переведення в електронний формат модуля про поліцейські засоби впливу і принципи застосування сили.
У лютневих заходах взяли участь 1️⃣3️⃣ українських фахівців, які займаються навчанням поліцейських.

За підсумками кожного етапу проводиться оцінка і плануються наступні кроки за участі ?? і ?? фахівців, зокрема – перегляд створених модулів та їх допрацювання.

Важливо, що така підтримка і співпраця для розвитку електронного навчання допомагає зберігати безперервність первинної підготовки слухачів, особливо – у цей складний період карантину. Підтримка навчання діючих правоохоронців і нових поліцейських – запорука забезпечення роботи поліції, і має вирішальне значення для підтримки публічної безпеки у громадах по всій ??. CUPDP продовжує надавати підтримку для розвитку системи якісної первинної підготовки ?‍♀️?‍♂️ в Україні.

As so many efforts to continue life and work in an online format, CUPDP would like to share a positive story about the achievements to support integration of e-learning into basic training of police officers in Ukraine.

CUPDP continues to provide ongoing comprehensive support in the area of e-learning for the Patrol Police Academies that builds off previous support provided by Police Training Assistance Project (PTAP). This has been enabled through cooperation with the Patrol Police Academy in Kyiv since 2017 and through support for new academies that were recently established in both Kryvyi Rih and Rivne. The ongoing support from Canada includes:
? creation of the distance learning portal at the Patrol Police Academy in Kyiv, customization of a learning management system (LMS) and through its upgrading to accommodate partners in Rivne and Kryvyi Rih;
? provision of hardware and software;
? training for leadership, faculty, IT specialists and programmers of the academies in converting traditional classroom courses into e-learning/blended format using relevant software; and
? enabling professional advice and guidance from ?? & ?? IT experts to advance the process and ensure quality design and application of the e-learning.

The CUPDP main consultant for this initiative is a Canadian e-learning expert Kerry Avery who provides 10 years of experience with law enforcement to develop classroom, online and blended learning courses. In addition to course development, Kerry coaches and teaches law enforcement instructors on course design and facilitation and is also the editor of the ILEETA (International Law Enforcement Educators and Trainers Association) journal.

In November 2019, Kerry delivered a series of workshops for the faculty of the 3️⃣ academies. Most recently in February 2020, CUPDP and Kyiv Academy of Patrol Police organized a series of practical training sessions aimed at providing basic training for instructors of the academies on converting the classroom courses into e-format. Preliminary assessment was made and four specific topics were selected to be converted to e-format and integrated into the recruit training process. The assigned groups representing every academy (Kyiv, Kryvyi Rih and Rivne) in relevant disciplines worked on each topic for two days. The established groups will continue to work on the e-materials for their topics and hand them over to the programmers for shaping it into an online format. CUPDP ensured equal opportunities for the representatives of all three academies so that they can further elaborate the unified standards and principles within the recruit training process and actively exchange their best practices and developments. A separate session was dedicated to the topic Application of Patrol Police Tablets, which the online course developer team at the Kyiv Patrol Police Academy has been working on since November 2019.
? CUPDP continues to build the foundation to support the implementation of e-learning and blended learning into short-term in-service training for Patrol Police officers. A working session was organized on February 21 with the Basic Supervisory Leadership Training instructors to discuss initial steps and capacity needs for creating an online version for blended delivery of the course. A trial was made to convert a Use of Force Module of the course into e-learning format.
A total of 1️⃣3️⃣Ukrainian specialists involved in police training participated in training sessions organized by CUPDP in February 2020.

Assessments were made following each round of activities and next steps were discussed and agreed upon by ?? & ?? experts.

It is critically important that the momentum associated with the support and cooperation for e-learning continues to help the basic training process for police recruits, especially during this challenging quarantine period. Enabling existing and new police officers is a cornerstone of ongoing police operations and is critical to maintain public safety in communities across??. CUPDP continues to support the development of the sustainable system of the high-quality basic training for ?‍♀️?‍♂️ in Ukraine.
Міністерство внутрішніх справ Національна поліція України Патрульна поліція України

Залишити відповідь