Украина и США

USAID Ukraine – USAID Україна

USAID Ukraine – USAID Україна

12 год · 

?? Програма USAID «Нове правосуддя» надала підтримку восьми провідним юридичним вишам України у переході на дистанційне викладання, навчання та тестування, провівши серію вебінарів на тему сучасних інструментів і підходів до віддаленого навчання. USAID долучило понад 100 керівників і викладачів, а також лідерів студентської спільноти до інтерактивних відеосемінарів і опитувань, які мали визначити основні перепони до впровадження дистанційної освіти, оцінити потреби основних учасників цього процесу та розробити плани дій з безперешкодного переходу на віддалену форму навчання. Ці кроки з розбудови відповідного потенціалу матимуть безпосередній вплив на якість освіти, що її отримують тисячі студентів цих престижних вишів. Вони також дозволять керівництву і викладачам юридичних ВНЗ дієвіше реагувати на ситуацію, що склалася в результаті карантину, та підготуватися до використання механізмів дистанційної освіти після пом’якшення його нагальних вимог.

?? USAID’s New Justice Program has supported eight leading Ukrainian law schools to transition to remote teaching, learning, and testing through a series of webinars on modern tools and approaches to distance learning. USAID engaged more than 100 law school administrators, faculty, and student leaders in interactive video workshops and surveys aimed at identifying key challenges related to distance education, conducting stakeholder needs assessments, and developing action plans for a smooth transition to remote legal education. This capacity building effort will directly impact the quality of education received by the thousands of law students enrolled at these prestigious universities. It also improves the abilities of administrators and law professors to effectively respond to ongoing challenges resulting from the quarantine and prepares them for engaging in distance education after the immediate COVID-19 restrictions are lifted.

#COVID19
#CORONAVIRUS

USAID Ukraine – USAID Україна

13 червня о 10:00 · 

?? Завдяки ініціативі VoxCheck, впровадженій організацією VoxUkraineine, яка є партнером USAID в рамках Програми сприяння активності громадян «ДОЛУЧАЙСЯ» (USAID/ENGAGE), вже понад 30 тис. українців отримали краще розуміння питань, пов’язаних з пандемією COVID-19. Елементами цієї ініціативи є нова інтернет-сторінка, яка розповідає про основні зміни у сфері державної політики у зв’язку з пандемією та про їхній вплив на економічне життя українців; основані на перевірених фактах інформаційні виклади, де також спростовуються неправдиві новини щодо пандемії; відеоматеріали та періодичний дайджест з оглядом матеріалів про COVID-19 в Україні та інших країнах. За підтримки програми USAID «ДОЛУЧАЙСЯ», громадські організації «Трансперенсі Інтернешнл Україна» Transparency International Ukraine, «Zалізниця без корупції» (м. Суми) та «Центр протидії корупції» продовжують відстежувати хід державних закупівель для подолання COVID-19. Отримані відомості вони регулярно оприлюднюють на своїх сторінках у Facebook, інформуючи українців про те, як відбуваються закупівлі засобів індивідуального захисту та інших матеріалів на рівні областей.

?? VoxCheck, a new initiative by VoxUkraine, a USAID ENGAGE activity partner, has helped more than 30,000 Ukrainian citizens to better understand the COVID-19 outbreak. A new web page launched as part of this initiative includes key policy changes and their impact on the economy and life of Ukrainians; fact-checked briefs that also highlight fake news about the pandemic, videos, and a regularly published coronavirus digest that review COVID-related material from Ukraine and around the world.

With USAID ENGAGE activity support, Transparency International Ukraine, along with Railway Without Corruption (Sumy NGO) and the Anticorruption Action Center, continue to monitor public procurements related to COVID-19 and publish updates on their Facebook pages, informing Ukrainians on personal protection equipment and other oblast level procurements.

#COVID19
#CORONAVIRUS

USAID Ukraine – USAID Україна

12 червня о 12:00 · 

??Проект USAID «Права людини в дії» забезпечив розвиток навичок і технологічну підтримку мережі центрів правової допомоги Української Гельсінської спілки з прав людини, які працюють у потерпілих від конфлікту регіонах. Завдяки цьому, після оголошеного українською владою карантину відбувся безперешкодний перехід до надання юридичної допомоги мешканцям цих регіонів і внутрішнім переселенцям в онлайн-режимі через Skype, Viber та Facebook. Сьогодні ці онлайн-послуги щомісяця отримують близько 300 громадян (з яких 16% звертаються з запитами про юридичну допомогу у зв’язку з карантином).

?? USAID’s Human Rights in Action activity provided skills training and technology to the network of legal aid centers of the Ukrainian Helsinki Human Rights Union in the conflict-torn areas. This assured a seamless transition to online legal aid services to conflict-affected and displaced people during the government-ordered shutdown via Skype, Viber, and Facebook. Today about 300 clients per month use the online services (16% of whom have quarantine-related legal aid requests).

#COVID19
#CORONAVIRUS

USAID Ukraine – USAID Україна

11 червня о 12:00 · 

?? За сприяння проекту USAID Медійна Програма, InternewsХарківський прес – клуб придбав високотехнологічне обладнання, яке дозволяє проводити аудіо- та відео прес-конференції у віддаленому режимі Тепер прес-клуб використовує це обладнання для проведення дистанційних конференцій, віртуальних навчальних заходів, а також відеомостів з іншими прес-клубами – аби сприяти більш ефективному висвітленню подій, пов’язаних із COVID-19.

?? Support from USAID’s Media Program of Ukraine enabled the Kharkiv Press Club to purchase hi-tech equipment for audio and video conferences. Now the press club is using the equipment for remote press conferences, online training, and video bridges with other press clubs with a goal of improving effective COVID-19 media coverage.

#COVID19
#CORONAVIRUS

Залишити відповідь