Основные новости

Україна запропонувала Туреччині взяти активну участь у приватизаційних процесах

Порошенко також заявив про розширення участі в енергетичній сфері та туристичній сфері, у тому числі у частині здешевлення турецьких курортів для українських громадян.
Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Ïåòð Ïîðîøåíêî è ïðåçèäåíò Òóðöèè Ðåäæåï Òàéèï Ýðäîãàí âî âðåìÿ âñòðå÷è, â Àíêàðå (Òóðöèÿ), 9 ìàðòà 2016 ã. Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Ïåòð Ïîðîøåíêî íàõîäèòñÿ â ýòè äíè ñ ðàáî÷èì âèçèòîì â Òóðöèè. Ôîòî Ëàçàðåíêî Íèêîëàé / POOL / ÓÍÈÀÍ

Україна пропонує Туреччині взяти активну участь в приватизаційних процесах, які починаються в нашій країні, а також посилити співпрацю в енергетичній сфері. Про це сказав президент України Петро Порошенко в ході спільної прес-конференції з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

«Ми пропонуємо участь в наших приватизаційних процесах. Ми погодилися з тим, що наша співпраця має бути в оборонно-промисловій і аерокосмічній сферах, в сфері контейнерних перевезень та логістичних рішень в умовах російської блокади, – сказав Порошенко. – Ми домовилися про розширення участі в енергетичній сфері і туристичній сфері, в тому числі в частині здешевлення турецьких курортів для українських громадян».

Раніше президент Туреччини Ердоган в ході прес-конференції з Порошенком заявив, що Київ і Анкара мають підписати Угоду про зону вільної торгівлі вже до кінця поточного року.

Залишити відповідь