Украина и ЕС Украина и Канада Украина и США

ПІДСУМКОВЕ КОМЮНІКЕ САМІТУ ЛІДЕРІВ G7 В КАНАДІ

Radio Lemberg

ПІДСУМКОВЕ КОМЮНІКЕ САМІТУ ЛІДЕРІВ G7 В КАНАДІ


??::: […] 17. Ми закликаємо Московію припинити свою поведінку, яка дестабілізує та підриває демократичні системи, та її підтримку сирійського режиму. Ми засуджуємо атаку з використанням нервового аґенту військового класу в місті Солзбері, Велика Британія. Ми поділяємо позицію та погоджуємося з оцінкою Великої Британії, що дуже ймовірно, що саме Московія є відповідальною за цю атаку, і що немає ніяких правдоподібних альтернативних пояснень. Ми закликаємо Московію дотримуватись своїх міжнародних зобов’язань, а також виконувати свої обов’язки в якості постійного члена Ради Безпеки ООН, для підтримки міжнародного миру та безпеки. Попри це, ми продовжимо співпрацю з Московією у вирішенні регіональних криз та глобальних викликів, де це відповідає нашим інтересам. Ми знову засуджуємо незаконну анексію Криму та підтверджуємо нашу безперервну підтримку суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми дотримуємось наших зобов’язань допомогти Україні в реалізації її амбітної та необхідної програми реформ. Ми нагадуємо, що продовження санкцій чітко пов’язане з відмовою Московії продемонструвати повне виконання своїх зобов’язань згідно з мінськими угодами та поважати суверенітет України, і ми повністю підтримуємо зусилля нормандського формату та Організації з безпеки та співпраці в Европі (ОБСЕ) для вирішення конфлікту у східній Україні. Якщо цього вимагатимуть події, ми також готові вжити додаткових обмежувальних заходів аби ще збільшити витрати Московії. Ми дотримуємось зобов’язань підтримувати громадянське суспільство Московії, а також заохочувати та інвестувати в контакти між людьми. […]

??::: [.…] We urge Russia to cease its destabilizing behaviour to undermine democratic systems and its support of the Syrian regime. We condemn the attack using a military-grade nerve agent in Salisbury, United Kingdom. We share and agree with the United Kingdom’s assessment that it is highly likely that the Russian Federation was responsible for the attack, and that there is no plausible alternative explanation. We urge Russia to live up to its international obligations, as well as its responsibilities as a permanent member of the UN Security Council, to uphold international peace and security. Notwithstanding, we will continue to engage with Russia on addressing regional crises and global challenges, where it is in our interests. We reiterate our condemnation of the illegal annexation of Crimea and reaffirm our enduring support for Ukrainian sovereignty, independence and territorial integrity within its internationally-recognized borders. We maintain our commitment to assisting Ukraine in implementing its ambitious and necessary reform agenda. We recall that the continuation of sanctions is clearly linked to Russia’s failure to demonstrate complete implementation of its commitments in the Minsk Agreements and respect for Ukraine’s sovereignty and we fully support the efforts within the Normandy Format and of the Organization for Security and Cooperation in Europe for a solution to the conflict in Eastern Ukraine. Should its actions so require, we also stand ready to take further restrictive measures in order to increase costs on Russia. We remain committed to support Russian civil society and to engage and invest in people-to-people contact.[…]

https://g7.gc.ca/en/official-documents/charlevoix-g7-summit-communique/

Залишити відповідь