Украина НАТО

Погляди ЗС України та Великобританії щодо сутності сучасних загроз співпадають

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

??️??️ #StrongerTogether #СильнішіРазом #WeAreNATO
Погляди ЗС України та Великобританії щодо сутності сучасних загроз співпадають / The views of the Armed Forces of Ukraine and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland coincide on the essence of modern threats.
Chief of the General Staff – Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine, Army General Viktor Muzhenko met with Air Marshal Philip Osborn, CBE, senior Royal Air Force officer, Chief of Defence Intelligence, UK Ministry of Defence #DI.
Начальник Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine – Головнокомандувач Збройних Сил України генерал армії України Віктор Муженко зустрівся з начальником військової розвідки Великої Британії маршалом авіації Філом Озборном.
В ході зустрічі сторони обговорили низку питань військового співробітництва. Особлива увага була прикута до заходів спільної підготовки військ.
Начальник українського Генштабу подякував британській стороні за беззастережну підтримку України та, окремо відзначив, рішення щодо продовження функціонування навчально-тренувальної місії «#ОРБІТАЛ» на найближчі два роки. Британські колеги підтвердили готовність не лише розширити спектр спільних заходів підготовки особового складу та підрозділів, але й перевести їх з тактичного на оперативний рівень.
Під час розмови маршал авіації Філ Озборн наголосив на зацікавленості британської сторони в отриманні українського досвіду бойових дій: «Буду відвертим, у ході навчання на фахових курсах у Великобританії, окремі українські офіцери дають нам не менше, ніж отримують у замін».
На завершення зустрічі співрозмовники торкнулися теми взаємодії у галузі кібербезпеки. «Наші погляди щодо сутності сучасних загроз у фізичному та віртуальному просторах багато в чому співпадають. Безпека обох країн напряму залежить від ефективної взаємодії на усіх рівнях» – підсумував генерал армії України Віктор Муженко.
Нагадаємо, навчально-тренувальна операція «ОРБІТАЛ» розпочалася в лютому 2015 р. у відповідь на прохання української сторони щодо навчання та обміну досвідом з військовослужбовцями #ЗСУ. Місія має оборонний характер, проводиться далеко від зони конфлікту в східній Україні та включає в себе курси з невідкладної медичної допомоги, логістики, оцінки місцевості та загальних піхотних навичок.

The views of the Armed Forces of Ukraine and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland coincide on the essence of modern threats .
Chief of the General Staff – Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine, Army General Viktor Muzhenko met with Air Marshal Philip Osborn, CBE, senior Royal Air Force officer, Chief of Defence Intelligence.
During the meeting, the sides discussed a number of issues of military cooperation. Particular attention was paid to the activities of joint troops training.
The Chief of the Ukrainian General Staff appreciated the British side for the unconditional support of Ukraine and separately noted the decision to continue the functioning of the training operation «#ORBITAL» for the next two years. British colleagues confirmed their readiness not only to expand the range of joint training activities of personnel and units, but also to transit them from tactical to operational level.
During the dialogue, Air Marshal Philip Osborn emphasized the British side’s interest in obtaining Ukrainian combat experience: «I will be honest: during the studying course in the UK some Ukrainian officers give us no less than take instead».
At the end of the meeting, the interlocutors touched upon the topic of interaction in the field of cyber security. «Our views on the nature of modern threats in physical and virtual spaces largely coincide. The security of both countries depends on effective interaction at all levels», – summed up Army General of Ukraine Viktor Muzhenko.
NATO NATO in Ukraine British Embassy, Kyiv #OpORBITAL #UKinUA #UKUAStrongerTogether

Залишити відповідь