Украина и ЕС Украина НАТО

Україна зацікавлена у поглибленні воєнно-політичного діалогу з Великобританією

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

??️??️ #StrongerTogether #WeAreNATO #СильнішіРазом #МиНАТО
Україна зацікавлена у поглибленні воєнно-політичного діалогу з Великобританією / Ukraine is interested in enlarging military-political dialogue with Great Britain during a meeting with Deputy Chief of Defence Staff of the HM Armed Forces of Great Britain, Lieutenant-General Douglas Chalmers Ministry of Defence

Українська сторона високо цінує моральну підтримку та матеріально-технічну допомогу, які Уряд та Збройні Сили Великої Британії продовжують надавати Україні в непростий історичний період, і сподівається на подальший розвиток двостороннього воєнно-політичного діалогу.

На цьому у четвер 19 липня наголосив заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Бессараб під час зустрічі із заступником начальника штабу оборони Збройних Сил Великої Британії генерал-лейтенантом Дагласом Чалмерсом.

«Ми розраховуємо на розширення спектру військової співпраці між Україною і Великою Британією, для нас є важливим підтримання українсько-британського воєнно-політичного діалогу на стратегічному рівні. Заходи такого двостороннього співробітництва сприяють підвищенню оперативних спроможностей Збройних Сил України», – наголосив генерал-лейтенант Сергій Бессараб.

Заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України окреслив перспективні напрямки двосторонньої співпраці з британськими партнерами, серед яких – продовження надання консультативно-дорадчої допомоги, розширення спектру підготовки офіцерів штабної ланки за стандартами #НАТО, продовження практики залучення британських інструкторів до підготовки українських підрозділів та навчання професійних інструкторів з числа українських військовослужбовців в рамках навчально-тренувальної операції «#ОРБІТАЛ».

Ще один важливий напрямок – це розширення в рамках українсько-британської співпраці спектру мовної підготовки, зокрема, з використанням можливостей курсів Британської ради в Україні.

Ukraine is interested in enlarging military-political dialogue with Great Britain

The Ukrainian side highly appreciates the moral support and logistical assistance the Government and the British Armed Forces continue to provide to Ukraine during a difficult historical period and looks forward to the further development of bilateral military-political dialogue.

Lieutenant-General Sergiy Bessarab, Deputy Chief of the Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine, said during a meeting with Deputy Chief of Defence Staff of the Armed Forces of Great Britain, Lieutenant-General Douglas Chalmers.

“We are counting on expanding the spectrum of military cooperation between Ukraine and Great Britain, it is important for us to support the Ukrainian-British military-political dialogue at the strategic level. Measures of such bilateral cooperation contribute to increasing operational capabilities of the Armed Forces of Ukraine “, – said Lieutenant-General Sergiy Bessarab.

The Deputy Chief of the General Staff of the Armed Forces of Ukraine outlined prospective directions for bilateral cooperation with British partners, including the continuation of advisory and consultative assistance, the expansion of the preparing of NATO standards staff officers, the continuation of the practice of involving British instructors in the preparation of Ukrainian units and training of professional instructors from Ukrainian military servicemen in the framework of operation #ORBITAL.

Another important direction is the expansion of Ukrainian-British cooperation in the field of language training, in particular, using the opportunities of the British Council Ukraine courses.

British Army British Embassy, Kyiv NATO in Ukraine #UkinUkraine #UKUA

Залишити відповідь