Украина и ЕС

УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР МІЖНАРОДНОГО ПАРТНЕРСТВА

Український Центр Міжнародного Партнерства

УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР МІЖНАРОДНОГО ПАРТНЕРСТВА

Сьогодні усвідомлення гостроти питання щодо необхідності вирішення економічних, політичних, соціальних, екологічних та багатьох інших проблем, все більше набуває глобального характеру, стає актуальним у всіх країнах світу, зокрема і в Україні. Специфіка та взаємозумовленість цих глобальних проблем вимагає створення загальних пропозицій та заходів, незалежних від географічного розташування країн та рівня їх економічного розвитку. Зазначимо, що різні країни світу мають не однакові можливості самостійно реалізувати програми з вирішення зазначених вище проблем. Тому важливу роль в цьому процесі відіграє міжнародне співробітництво та міжнародне партнерство. Наразі взаємодії між державами світу на певних рівнях та в різних сферах діяльності пов’язані не лише з міжнародним співробітництвом, а й міжнародним партнерством країн.
Виходячи зі світового досвіду, міжнародне партнерство набуває все більше вагомого значення у останні роки, особливо для країн, в яких мають місце кризові явища на соціальному, політичному або економічному рівнях; адже лише за допомогою налагодження міжнародних зв’язків можна забезпечити наявність споживчих та виробничих товарів у тій чи іншій країні, отримати додаткові ринки збуту, розвиток у сфері інформаційних технологій, а також прискорити процес росту освітніх проектів і науки в цілому.
У сучасних реаліях міжнародне партнерство для України є потужним джерелом стратегії держави, одним з напрямів соціально-економічного розвитку. Останнім часом поняття «партнерство» широко використовують в різних сферах, зокрема, гуманітарній, політичній, соціальній, міжнародній, економічній тощо. Отже, у зв’язку з тим, що вживання терміна партнерства в сучасних умовах розвитку України стало актуальним, особливо в соціально-економічній і політичній сферах, отже, стало необхідним популяризація діяльності Центрів міжнародного партнерства. Основним інтересом цих центрів має стати галузеве партнерство, яке враховує специфіку окремих галузей (наприклад, партнерство в охороні здоров’я, освіті, промисловості, сільському господарстві, транспорті, торгівлі та ін.). Тому необхідна у подальшому розробка, впровадження та управління соціальними та соціально-економічними проектами.
Враховуючи сучасні глобальні тенденції розвитку світових держав, основними напрямками діяльності Українського центру міжнародного партнерства мають стати:
процес євроінтеграції;
регіональний розвиток;
кластерізація регіональної економіки;
правозахисні ініціативи;
екологічні проблеми;
охорона здоров’я;
законотворчі ініціативи;
розвиток культури;
освіта та освітні програми;
права людини.
Отже, сам процес підготовки до вирішення цих питань, створить умови для підвищення активної діяльності українських громадян та у подальшому розвиток їх громадянської активності. Одним з основних завдань «Українського центру міжнародного партнерства» має стати допомога у сприянні практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних інформаційно-освітніх програм, та проведенню відповідних заходів (конференцій, семінарів, круглих столів, конгресів та ін.), що спрямовані на вивчення та вирішення існуючих соціальних, культурних, освітніх та екологічних проблем. Це у свою чергу, надасть можливість створення середовища для соціального партнерства між представниками громадянського суспільства, влади та бізнесу, також задля можливості поліпшення та підвищення соціально-економічного стану в Україні.

Залишити відповідь