Украина и ЕС Украина Реформы

?? Учора була опублікована друга щорічна доповідь Європейської комісії щодо імплементації торговельних угод ЄС, які охоплюють більше 70 ключових ринків по усьому світові

Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції

??
Учора була опублікована друга щорічна доповідь Європейської комісії щодо імплементації торговельних угод ЄС, які охоплюють більше 70 ключових ринків по усьому світові.

У доповіді зазначається, що ЄС залишається основним торговельним партнером України, який займає 42% загального товарообігу.Зокрема, загальна торгівля товарами з ЄС у 2017 році збільшилася більш ніж на 24%, досягнувши 37 млрд євро, що на 7 млрд євро більше ніж в 2016 році.

Європейська комісія також відзначає вагомий внесок Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у процес імплементації необхідного європейського законодавства для належного функціонування поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ).

Окрім цього, у доповіді зазначається, що у 2017 році імпорт та експорт сільськогосподарської продукції між ЄС та Україною збільшився відповідно на 32% та 17% у порівнянні з 2016 роком. Таким чином, Україна стала четвертим найбільшим постачальником сільськогосподарської продукції до ЄС та першим постачальником серед партнерів з якими підписано угоди про ЗВТ.

Детальніше у доповіді на сторінках 72-85 за посиланням: http://bit.ly/2JwGV4K

??
Yesterday, the European Commission published a second annual report on the implementation of EU trade agreements, covering more than 70 key markets around the world.
The report notes that the EU remains to be the main trading partner of Ukraine, accounting for 42% of total trade. In particular, total trade in goods from the EU in 2017 has increased by more than 24%, reaching 37 billion euros, which is 7 billion more than in 2016 year.
The European Commission also notes the significant contribution of the Roadmap for legislative implementation of the implementation of the Association Agreement between Ukraine and the EU in the process of implementing the necessary European legislation for the proper functioning of the deep and comprehensive Free Trade Area (DCFTA).
In addition, the report states that in 2017, imports and exports of agricultural products between the EU and Ukraine increased by 32% and 17%, respectively, compared with 2016.
Thus, Ukraine became the fourth largest supplier of agricultural products to the EU and the first supplier among the partners with whom the FTA agreements were signed.
More in the report on pages 72-85 at http://bit.ly/2JwGV4K

Залишити відповідь