Украина и ЕС Украина Реформы

Уряд схвалив проект Закону України «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів»

Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції

??
Уряд схвалив проект Закону України «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів».

Схвалений законопроект розроблено Міністерством екології та природних ресурсів України з урахуванням зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію та Плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року. Цей законодавчий акт регулюватиме діяльність великих енергетичних та промислових підприємств, які мають використовувати єдину методику розрахунку викидів СО2, подавати плани моніторингу та звіти про їх виконання.

З цього приводу Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак зазначив, що завдяки схавленим законодавчим змінам великі енергетичні та промислові підприємства зменшать обсяги викидів парникових газів. «Все більше країн впроваджують інструменти регулювання викидів парникових газів задля досягнення цілей Паризької угоди та недопущення негативних змін клімату. Україна – не виняток. », – зазначив Остап Семерак.

Детальніше на сайті Міністерства екології та природних ресурсів України: https://menr.gov.ua/news/32845.html

??
Government approved Law Draft of Ukraine “On the Principles of Monitoring, Reporting and Verification of Greenhouse Gas Emissions”.

The approved Law Draft was created by the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine, taking into account Ukraine’s commitments in framework of EU – UA Association Agreement as well as Action Plan for implementing the Concept for the implementation of the state policy on climate change for the period up to 2030. This proposed legislative act will regulate the activities of large energy and industrial enterprises that should use the unified methodology for calculating CO2 emissions, submit monitoring plans and reports on their implementation.

On this occasion, the Minister of Ecology and Natural Resources Ostap Semerak noted that due to drafted legislative, large energy and industrial enterprises will reduce the amount of greenhouse gas emissions. “More countries are introducing GHG emission control tools to achieve the goals of the Paris Agreement and prevent negative climate change. Ukraine is no exception. “, – said Ostap Semerak.

More on the topic you can find the website of the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine:

Залишити відповідь