Украина и ЕС Украина Реформы

Огляд розробок у законодавстві ЄС, правовому аналізі ЄС та адаптації законодавства в Україні

Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/EU%20Law%20and%20Legal%20Approximation%20Developments%20Review%20for%20Ukraine%20No%2028.pdf
??
Друзі, пропонуємо вашій увазі огляд розробок у законодавстві ЄС, правовому аналізі ЄС та адаптації законодавства в Україні.

Опублікований 28-ий випуск охоплює період з 1 по 31 жовтня 2018 року.

Огляд створено в рамках проекту Association4U разом з Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції.

Зокрема у даному випуску ви можете дізнатися про результати четвертого засідання Комітету асоціації між Україною та ЄС, що відбулося 5 жовтня, а також про затверджений Кабінетом Міністрів України Технічний регламент щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів, який був розроблений відповідно до Директиви 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 жовтня 2009 р., що встановлює рамки для визначення вимог з екодизайну, що застосовується до енергоспоживчих продуктів. Також Уряд схвалив Технічний регламент вибухових матеріалів промислового призначення, що створений у відповідності до норм Європейського Союзу.

Окрім цього, опублікований випуск містить інформацію про Пропозицію Рішення Ради ЄС щодо позиції Європейського Союзу у рамках Комітету асоціації в складі Підкомітету з питань торгівлі та сталого розвитку, стосовно осіб, які можуть виступати в якості арбітрів у рамках процедури вирішення спорів.

Також в огляді містяться посилання на аналітичні матеріали про ефективність реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС на регіональному рівні та статтю представників Міністерства юстиції України на сайті Європейська правда «Послуги онлайн: що означає приєднання України до цифрового ринку ЄС».

Детальніше за посиланням: http://bit.ly/2yPivzq

??
Dear Friends, we invite you to read our regular Review of European Union Law and EU legal approximation developments and analyses as well as the approximation of the Ukrainian legislation.
The published 28th issue covers the period from 1 to 31 October 2018. The review was created within the Association4U project framework together with the Government Office for Coordination of European and Euro-Atlantic Integration.
In particular, in this issue, you can find out about the results of the fourth meeting of the EU-Ukraine Association
Committee, which took place on October 5, as well as about the approval of the Cabinet of Ministers of Ukraine of the Technical Regulation on the establishment of a system for defining requirements for ecodesign of energy-consuming products, which was developed in accordance with Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products. Also, the Government approved the Technical Regulations for Explosives for Industrial Use, established in accordance with the norms of the European Union.
In addition, the published issue contains information on The European Commission adopted a Proposal for a Council Decision (10.10.2018) on the position to be taken on behalf of the European Union within the EU-Ukraine Association Committee in Trade configuration to establish a list of 15 individuals (five from the Union, five from Ukraine and five third-country nationals) able to serve as arbitrators in dispute settlement proceedings.
The review also includes the links to analytical materials on the effectiveness of the implementation of the EU-Ukraine Association Agreement at the regional level and the article of representatives of the Ministry of Justice of Ukraine on the “European Truth” website “Online Services: Which Means Ukraine’s Accession to the EU Digital Market”.
More details at: http://bit.ly/2yPivzq

Міністерство екології та природних ресурсів України
Міністерство інфраструктури України
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Міністерство юстиції України

Залишити відповідь