Украина и ЕС

12-13 листопада 2018 року у приміщенні Національної академії внутрішніх справ проводиться надзвичайно актуальний модуль, присвячений питанням створення в Україні ефективної системи захисту критичної інфраструктури

Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції

??
12-13 листопада 2018 року у приміщенні Національної академії внутрішніх справ проводиться надзвичайно актуальний модуль, присвячений питанням створення в Україні ефективної системи захисту критичної інфраструктури.

Модуль є логічним продовженням командно-штабних навчань COREX-2018, які проводились в Україні 8-11 жовтня 2018 року на базі Академії внутрішніх справ для представників державних органів, до обов‘язків яких входить кризове реагування та кризова комунікація в Україні.
Учасники модульного курсу матимуть унікальну можливість практично пропрацювати можливі сценарії дій органів влади України на випадок можливого виникнення загроз та критичних ситуацій, що є надзвичайно важливим у контексті напрацювання алгоритмів протидії російським атакам на об’єкти критичної інфраструктури нашої держави.

Два дні з представниками 54 державних органів України працює викладач британського коледжу з питань планування у надзвичайних ситуаціях, професор Роджер Гомм, який проводить регулярні тренінги для Уряду Великої Британії, поширюючи унікальний сучасний досвід у цій сфері.

«Звичайно, не існує універсального рецепту. Його і не може бути – кожна країна, кожна ситуація унікальна. Але що ми можемо – це вивчити напрацьовані та перевірені на практиці підходи, принципи та ідеї, а потім адаптувати їх та застосовувати з урахуванням наших реалій», – наголосила державний експерт експертної групи взаємодії з НАТО Секретаріату КМУ Ірина Майстренко.

Модуль організовано Урядовим офісом спільно з NATO-Ukraine Professional Development Programme та наразі відбувається у приміщенні Національна академія внутрішніх справ.

British Embassy, Kyiv

??
On November 12-13, 2018, an extremely relevant module related to the issues of creating an effective critical infrastructure protection system in Ukraine is being held at the National Academy of Internal Affairs.
The module is a logical continuation of the COREX-2018 command-and-staff training exercises conducted in Ukraine on October 8-11, 2018 for representatives of state bodies responsible for crisis response and crisis communication in Ukraine.
The course participants will have a unique opportunity to work practically on possible scenarios for the Ukrainian authorities in the possible emergence of threats and critical situations, which is extremely important in the context of the development of algorithms for counteracting to the Russian attacks on the objects of the critical infrastructure.
Two days ago, a professor Roger Gomm, from the British College of Emergency Planning, has been working with representatives of 54 state bodies and distributing unique, up-to-date experiences in this area.
“Of course, there is no universal recipe. It cannot be – every country, each situation is unique. But what we can do is to examine the approaches, principles and ideas that have been developed and tested in practice, and then adapt them and apply them for our realities, ” said Irina Maystrenko, a state expert of the expert group on interaction with NATO of the Cabinet of Ministers of Ukraine.
The module is organized by the Government Office with the NATO-Ukraine Professional Development Program and is currently being held in the National Academy of Internal Affairs.

Залишити відповідь