Украина и ЕС

30 листопада цього року відбулось засідання експертного круглого столу «Залучення малих виробників до організованого аграрного ринку

Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції

??
30 листопада цього року відбулось засідання експертного круглого столу «Залучення малих виробників до організованого аграрного ринку. Сучасний стан та стратегія для України», організований Міністерство аграрної політики та продовольства України, разом з European Union in Ukraine та Проектом ЄС «Підтримка впровадження сільськогосподарської продовольчої політики».

Основною темою обговорення було створення ефективного правового поля з урахуванням європейського досвіду у цій сфері, а також введення малих виробників до офіційного ринку.

За словами заступника Міністра аграрної політики та продовольства України Віктора Шеремета, допомога спрямована на розвиток малих виробників є ключовим фактором для розвитку сільської місцевості. «Підтримка малих виробників та їх конкурентоспроможність дорівнює розвитку сільських територій та комфортному житті на селі. Ця проста формула успішно реалізується в європейських країнах і має міцно закріпитися і в Україні.», – зазначив заступник Міністра.

Мінагрополітики працює над розробкою низки законопроектів для впровадження цих принципів. Зокрема, розпочата законодавча ініціатива для створення державних реєстрів та платіжного агентства, а також впровадження системи пільг та податкових стимулів для фермерів.

За підсумками засідання запропоновано визначити ключовим розвиток малих виробників та сімейних господарств серед пріоритетних дій Уряду щодо надання державної підтримки на 2020-2025 роки.

??
On November 30, the expert round table “Involvement of small producers in the organized agricultural market. Contemporary State and Strategy for Ukraine ” took place, organized by the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine, together with the European Union Delegation in Ukraine and the EU Project “Support for Implementation of Agricultural Food Policy “.

The main topic of the discussion was the creation of an effective legal framework, taking into account European experience in this area, as well as the introduction of small producers into the official market.

According to the Deputy Minister of Agrarian Policy and Food of Ukraine Victor Sheremet, the support aimed at small producers development is a key factor for the of rural areas growth. “The support of small producers and their competitiveness is equal to the development of rural areas and comfortable living in countryside area. This simple formula is successfully implemented in European countries and must be firmly established in Ukraine.” noted Deputy Minister.

The Ministry of Agrarian Policy is working on the development of a number of Law drafts to implement these principles. In particular, a legislative initiative has been initiated to create state registers and a payment agency, as well as to introduce a system of tax incentives for farmers.

According to the results of the meeting, meeting participants proposed to identify the development of small producers and family farms as a key prority among the Government’s priority Action Plan for state support for 2020-2025.

Залишити відповідь