Украина и ЕС Украина Реформы

Free movement of goods: A new goal for Ukraine and the EU – Ukrainian Think Tanks Liaison Office in Brussels

Источник: Free movement of goods: A new goal for Ukraine and the EU – Ukrainian Think Tanks Liaison Office in Brussels

Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції

??
Як розвиватиметься співпраця між Україною та Європейським Союзом після виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС?

Експерти Ukrainian Think Tanks Liaison Office in Brussels дійшли висновку, що для створення нової структури для довгострокового співробітництва обидві сторони мають визначити найбільш пріоритетні напрями співпраці. У своїй статті експерти проаналізували подальші перспективи європейської інтеграції України після завершення виконання усіх зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.

Одним з можливих пріоритетних напрямів є подальший розвиток вільної торгівлі між Україною та ЄС. Зокрема, український митний контроль має бути достатньо прозорим та простим, щоб Європейська Сторона могла використовувати оперативні митні дані задля власного контролю товарообігу.

Детальніше на сайті Ukrainian Think Tanks Liaison Office in Brussels.

??
How will EU – UA cooperation further develop after the implementation of the EU – UA Association Agreement?

Experts at the Ukrainian Liaison Office in Brussels came to the conclusion that, in order to create a new structure for long-term cooperation, both sides should identify the mostimportant areas of cooperation. In their article, experts analyzed further prospects of European integration of Ukraine after the completion of all obligations in framework of EU – UA Association Agreement.

One of the possible priority areas is further free trade development between Ukraine and the EU. In particular, Ukrainian customs controls should be sufficiently simple and transparent in order to make it possible for European side to use operational custom data for own control of goods circulation.

More details on the website of Ukrainian Liason Office in Brussels.

Залишити відповідь