Украина и ЕС Украина Реформы

22 січня 2019 року в Комітеті Європейського Парламенту з питань внутрішнього ринку та захисту прав споживачів, обговорили пропозицію Європейської Комісії щодо покращення дотримання та модернізації правил захисту прав споживачів.

Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції

19 хв. · 

??
У зв’язку з зростанням попиту на транскордонні покупки, у ЄС напрацьовують нове законодавство для забезпечення високого рівня захисту громадян, незалежно від того, де вони здійснюють свої покупки.

22 січня 2019 року в Комітеті Європейського Парламенту з питань внутрішнього ринку та захисту прав споживачів, обговорили пропозицію Європейської Комісії щодо покращення дотримання та модернізації правил захисту прав споживачів.

Відповідно до пропозицій, запровадивши колективну компенсацію та більш суворі санкції на безвідповідальні компанії у ЄС хочуть посилити захист споживачів. Законодавство охоплює нові сфери, де в даний час не існує регулювання, зокрема покупок в мережі Інтернет, а також щодо подвійних підходів до якості продукції.

При купівлі на онлайн-ринку, нові правила встановлюватимуть, що споживачі повинні бути чітко поінформовані про те, хто продає продукт або послугу. З самого початку має бути зрозуміло, на кому лежить відповідальність і які закони застосовуються.

Так званий “New Deal for Consumers” повинен також забезпечити більшу прозорість результатів онлайн-пошуку. Користувачі будуть поінформовані, коли високий рейтинг продуктів або послуг у результатах пошуку пов’язаний з оплаченими місцями їх розташування.

Крім того, будуть посилені права споживачів у сфері “безкоштовних” цифрових послуг, контрактів, за які не сплачуються гроші, але які дозволяють трейдерам використовувати особисті дані споживачів.

Споживачі також зможуть скасовувати онлайн-контракти на оплачувані цифрові послуги протягом двох тижнів, а також контракти на основі використання персональних даних. Новація регулюватиме роботу хмарних сховищ, соціальних медіа та облікових записів електронної пошти.

Нові правила, також дозволяють групам споживачів, які постраждали від незаконної практики, розпочати колективні дії та отримати компенсацію, що застосовуватиметься у всіх країн ЄС. Так, для того, щоб отримати колективну компенсацію, заміну або ремонт, можна буде організувати спільні заходи від імені споживачів з декількох країн ЄС.

Національним органам захисту прав споживачів країн ЄС буде надано право застосовувати ефективні, пропорційні та переконливі санкції у скоординованій формі.

Пропозиції вирішують питання про подвійну якість продукції, коли товари продаються під одним брендом, але відрізняються між собою за складом або характеристиками. Дослідження показали достатньо доказів такої практики в харчовій промисловості.

Детальніше:
Пропозиція Європейської Комісії: 

Дослідження Європейського Парламенту щодо необхідності нового законодавства для захисту споживачів з аналізом пропозиції Європейської Комісії: 

Рішення Комітету Європейського Парламенту з питань внутрішнього ринку та захисту прав споживачів:

Подкаст Служби досліджень Європейського Парламету в якому роз’яснюються основні положення нового законодавства :https://youtu.be/V7-aNJSG-ig

??
With a growing demand for cross-border online shopping, the EU is developing new legislation to ensure a high level of protection for citizens, regardless of where they make their purchases.
On January 22, 2019, the European Parliament Committee on the Internal Market and Consumer Protection discussed the European Commission proposal to improve compliance and modernization of consumer protection rules.
The EU wants to strengthen consumer protection by introducing collective redress and imposing more dissuasive penalties on non-compliant companies. The legislation also covers new scenarios where no EU law currently exists, especially in the online world as well as regarding the dual quality of products.
When buying from an online marketplace, consumers will have to be clearly informed about who is selling the product or service and whether the vendor is a professional or another consumer. It should be clear from the outset where responsibility lies and which laws are applicable.
The so-called “New Deal for Consumers” will also ensure more transparency in online search results. Users will be made aware if the high ranking of products or services in search results is due to paid placements.
Consumer rights will also be strengthened in the area of “free” digital services, contracts for which no money is paid but which allow traders to use consumers’ personal data. Just as consumers can cancel online contracts for paid digital services within a fortnight, they will also be able to cancel contracts based on the use of personal data. This would typically apply to cloud storage services, social media or email accounts.

Details:
Proposal of the European Commission:
Study of the European Parliament on the need for new consumer protection legislation with the analysis of the European Commission proposal:
Decision of the European Parliament Committee on Internal Market and Consumer Protection:
European Parliamentary Research Service “Modernisation of EU consumer protection rules” Policy Podcast: https://youtu.be/V7-aNJSG-ig

Залишити відповідь