Украина Реформы

Концепція енергетичної утилізації сміття в Україні, розроблена Держенергоефективності спільно з експертами Київської міської державної адміністрації та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції

2 год · 

??
Сміття може бути ресурсом енергії та позитивним фактором росту економіки. Про це розповів Голова Держенергоефективності Сергій Савчук під час конгресу «Бізнес для розумних міст».

У ході заходу Сергій Савчук представив Концепцію енергетичної утилізації сміття в Україні, розроблену Держенергоефективності спільно з експертами Київської міської державної адміністрації та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Концепція передбачає закріплення на законодавчому рівні системи екологічних вимог до підприємств сміттєпереробної галузі та встановлення чітких правил тарифоутворення для послуг з енергетичної утилізації відходів. Окрім того, реалізація представленої Концепції дозволить сміттєпереробним заводам отримувати прибуток від переробки відходів та виробництва теплової та електричної енергії, а також впровадити реалізацію вторинної сировини чи альтернативного палива.

З повним документом Концепції можна ознайомитись за посиланням (українською): http://saee.gov.ua/sites/default/files/SAEE_WtE_2019.pdf

(англійською): http://saee.gov.ua/sites/default/files/SAEE_WtF_EN_2019.pdf

Детальніше про презентацію концепції: http://saee.gov.ua/uk/news/2763

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України

??
Garbage can be an energy resource and a positive factor for economy growth. That was told by Sergey Savchuk, Head of State Department of Energy Efficienc during the “Business for Smart Cities” congress.

In the course of the event, Sergey Savchuk presented the Concept of energy utilization of garbage in Ukraine, that was developed by the State Agency for Energy Efficiency together with experts of Kyiv City State Administration and the Energy and Utilities National Regulatory Commission.

The concept envisages consolidating on the legislative level the system of environmental requirements for enterprises of the waste processing industry and establishing clear tariff rules for energy utilization services. In addition, the implementation of presented Concept will allow waste processing enterprises to generate revenue from waste processing and from heat and electricity, as well as to provide the implementation of secondary raw materials or alternative fuels.

Complete Concept of energy utilization of garbage in Ukraine can be found here (Ukrainian version): http://saee.gov.ua/sites/default/files/SAEE_WtE_2019.pdf

(English version): http://saee.gov.ua/sites/default/files/SAEE_WtF_EN_2019.pdf

More details on Concept presentation can be found here: http://saee.gov.ua/uk/news/2763

Залишити відповідь