Украина и ЕС

28 – 29 січня у місті Брюсселі відбулись засідання постійних комітетів та робочих груп ПА Євронест

Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції

4 год · 

??
28 – 29 січня у місті Брюсселі відбулись засідання постійних комітетів та робочих груп ПА Євронест (Euronest Parliamentary Assembly) за участі Постійної делегації Верховної Ради України. Представники України долучилися до обговорення низки питань співпраці між державами-членами ЄС та країнами Східного партнерства у сфері захисту прав людини та демократії, політичного співробітництва та інших галузях.

Під час засідання Комітету з політичних питань, прав людини та демократії учасники заходу заслухали проект доповіді щодо посилення парламентського нагляду для зміцнення демократії та підзвітності державних установ. Також, представники європейських інформаційно-технологічних центрів поділилися досвідом застосування ефективних інструментів протидії інформаційним маніпуляціям.

У ході засідання Комітету з питань енергетичної безпеки було представлено проект доповіді щодо солідарності і зближення у сфері енергетики. Представники усіх Сторін обговорили актуальні питання функціонування Енергетичного союзу, загальні аспекти енергетичної політики, а також розвиток відновлюваних джерел енергії.

Детальніше на сайті Верховної Ради України: http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/166904.html

??
Pariamanent committees and working groups of Euronest Parliamentary Assembly together with Parliament Delegation of the Verkhovna Rada of Ukraine met in Brussels on January 28 – 29. Representatives of Ukraine joined the discussion on a number of cooperation issues between EU member states and Eastern Partnership countries in the field of human rights and democracy protection, political cooperation and other fields of activity.

During the Committee meeting on Political Affairs, Human Rights and Democracy, the participants of the event listened to a draft report on strengthening parliamentary oversight in order to support democracy and accountability of state institutions. Representatives of European information and technology centers also shared their experience regarding the use of effective tools to counteract the information manipulation.

During Energy Security Committee meeting a draft report on solidarity and convergence in the field of energy was presented. Representatives of all Parties discussed the present aspects of functioning of the Energy Union, the general issues of energy policy, as well as the development of renewable energy sources.

More information on Euronest Parliamentary Assembly can be found on the website of Verkhovna Rada of Ukraine: http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/166904.html

Залишити відповідь