Украина и ЕС Украина Реформы

Кабінет Міністрів України підтримав розроблений Міністерством фінансів проект Закону України «Про режим спільного транзиту»

Источник: Презентация PowerPoint

Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції

??
Кабінет Міністрів України підтримав розроблений Міністерством фінансів проект Закону України «Про режим спільного транзиту», що наближує українське законодавство у митній сфері до відповідних норм права ЄС шляхом імплементації положень Конвенції про процедуру спільного транзиту та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами.

Прийняття законопроекту дозволить зменшити кількість митних формальностей, необхідних для контролю за транзитним переміщенням. Українська митниця отримуватиме від митниць інших країн попередню інформацію про вантажі ще до перетину ними українського кордону, що дасть змогу аналізувати операції на предмет їх ризикованості ще до моменту прибуття товарів в Україну.

Варто зазначити, що проект Закону України «Про режим спільного транзиту» також відповідає вимогам статей 76, 84 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також пріоритетним напрямкам двосторонньої співпраці у митній сфері, що були закріплені за результатами П’ятого засідання Ради асоціації Україна-ЄС, що відбулося 17 грудня 2018 року у м. Брюссель (Королівство Бельгія).

Інфографіка Міністерства фінансів України про основні нововведення законопроекту: http://bit.ly/2UrZrQ8

??
The Cabinet of Ministers of Ukraine approved the draft law of Ukraine “On the common transit regime”, prepared by the Ministry of Finance, which approximates Ukrainian customs legislation to the relevant EU law by implementing the provisions of the Convention on the common transit procedure and the Convention on the simplification of formalities in trade in goods.
Adoption of the draft law will reduce the number of customs formalities required to control transit traffic. The Ukrainian customs will receive preliminary information from the customs offices of other countries about the goods before they will cross the Ukrainian border, which will enable them to analyze transactions for their riskiness even before the goods arrive to Ukraine.
It should be noted that the draft Law of Ukraine “On the common transit regime” also meets the requirements of Articles 76, 84 of the EU-Ukraine Association Agreement, as well as the priorities of bilateral cooperation in the customs sphere.
Infographics of the Ministry of Finance of Ukraine on the main innovations of the draft law:http://bit.ly/2UrZrQ8

Міністерство фінансів України

Залишити відповідь