Украина и ЕС Украина Реформы

На Урядовому порталі було розміщено 14 нових перекладів acquis ЄС, що відповідають наступним розділам та главам Угоди про асоціацію

Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції1

??
Друзі!

#Урядовий_офіс відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 р. № 512 відповідає за забезпечення здійснення перекладів актів acquis communautaire Європейського Союзу, які потребують імплементації у національне законодавство в рамках виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

На Урядовому порталі було розміщено 14 нових перекладів acquis ЄС, що відповідають наступним розділам та главам Угоди про асоціацію:

Розділ ІV: Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею:
Глава 3 Технічні бар’єри у торгівлі (http://bit.ly/2NE9z9G);
Глава 10: Конкуренція (http://bit.ly/2tojWkH)

Розділ V: Економічне та галузеве співробітництво:
Глава 1. Співробітництво у сфері енергетики, включаючи ядерну енергетику (http://bit.ly/2GnqHfy)
Глава 6. Навколишнє середовище (http://bit.ly/2X4dHAS)
Глава 18. Політика у галузі рибальства та морська політика (http://bit.ly/2GCKg2P
Глава 22. Громадське здоров’я (http://bit.ly/2KntEfC)

Сторінка з перекладами актів acquis ЄС на Урядовому порталі за посиланням: http://bit.ly/2I9Lq3e.

Переклади здійснюються завдяки співпраці Урядового офісу з проектом ЄС «Підтримка впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС» Association4U.

??
Friends!

The Government office for European and Euro-Atlantic Integration in accordance with the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated May 31, 2017, No. 512 is responsible for ensuring the translation of the EU acquis communautaire, which require implementation of the EU-UKraine Association Agreement.

The Government portal published new Ukrainian translations of the EU acquis corresponding to the following titles and chapters of the Association Agreement:

Title IV: Trade and Trade Related Matters:
Chapter 3 Technical Barriers to Trade (http://bit.ly/2NE9z9G)
Chapter 10: Competition (http://bit.ly/2tojWkH)

Title V: Economic and sectoral cooperation: 
Chapter 1. Cooperation in the field of energy, including nuclear power (http://bit.ly/2GnqHfy)
Chapter 6. The environment (http://bit.ly/2X4dHAS)
Chapter 18. Fisheries and Maritime Policy (http://bit.ly/2GCKg2P)
Chapter 22. Public Health (http://bit.ly/2KntEfC)

The section with translated EU acquis on the Government portal: http://bit.ly/2I9Lq3e.

Translations are carried out thanks to the cooperation of the Government Office with the EU funded Project “Support to the implementation of the EU-Ukraine Association Agreement” Association4U.

Залишити відповідь