Украина и Канада Украина Реформы

Проект підтримки підготовки поліцейських (PTAP) та Канадська поліцейська місія в Україні (CPMU)

Police Training Assistance Project – PTAP разом з Наталією Королюк та 2 іншими особами

Проект підтримки підготовки поліцейських (PTAP) та Канадська поліцейська місія в Україні (CPMU) продовжують сприяти зміцненню потенціалу викладацького складу Академії патрульної поліції (АПП), що допомагає створенню майбутньої системи освіти поліцейських новобранців в Україні.

У січні 2019 року представники викладацького складу Академії провели тиждень у головному навчальному центрі підготовки Королівської канадської кінної поліції (RCMP Depot) у Реджайні, Саскачеван, де вони розпочали побудову нових партнерських відносин та отримали нагоду вивчати особливості підходів та інновацій у підготовці поліції Канади. Делегати отримали нове розуміння у підготовці новобранців поліції Канади, включаючи як загальну філософію (основні цінності), так і конкретні елементи програми підготовки кадрів, включаючи розбудову дисципліни серед нових співробітників, розробку базових навчальних планів і розвиток нових навичок для вирішення реальних ситуацій.

Був також відведений час для ознайомлення з принципами того, як забезпечується безперервність освіти та підготовки для постійної підтримки і набуття актуальних необхідних навичок упродовж усієї поліцейської служби шляхом наставництва на місцях, щорічних переглядів та за допомогою он-лайн навчання. У рамках цієї програми, а також шляхом подальшого наставництва та обміну досвідом між канадськими та українськими фахівцями з підготовки поліцейських, PTAP та CPMU сприяють отриманню більш загального досвіду у підходах до розробки навчальних програм та планування, формування основних цінностей та принципів, дисциплінарних аспектів та забезпечення виконання всіма співробітниками поліції очікувань своїх громад. Все це сприятиме просуванню та підтримці нових підходів до підготовки поліції в Україні.

Ця спеціальна програма стала можливою завдяки спільним зусиллям Проекту підтримки підготовки поліцейських (PTAP), Канадської поліцейської місії в Україні (CPMU), Королівської канадської кінної поліції (RCMP), поліції провінції Онтаріо (OPP) і, зокрема, усім представникам RCMP Depot у Реджайні, які приймали делегацію і надавали свій час та допомогу у реалізації навчальних цілей української делегації.
_____________________________________
PTAP and the Canadian Policing Mission in Ukraine (CPMU) continue to help build the capacity of faculty of the Academy of Patrol Police which contributes to the foundation for the future education of police recruits in Ukraine.

Faculty members spent a week at the RCMP Depot in Regina, Saskatchewan in January 2019 where they sought to build new partnerships and understand some of Canada’s approaches and innovations in police training. A new understanding of training police recruits in Canada was acquired, including both the overall philosophy (core values) and specific elements of the recruit training program, including instilling discipline amongst new recruits, basic curriculum design and developing new skills to deal with real-life situations.

Efforts were made to understand how life-long learning and perishable skills are maintained by officers beyond their graduation through field coach mentoring, annual reviews and online learning. As part of this program and by way of follow-up mentoring and exchanges between Canadian and Ukrainian educators in police training, PTAP and CPMU are enabling a shared experience in approaches to curriculum development and scheduling, instilling core values and principles, discipline aspects and ensuring all the police officers meet the expectations of their communities, which will help advance and sustain new approaches to police training in Ukraine.

This specific program was made possible through the combined efforts of the Police Training Assistance Project (PTAP), the Canadian Police Mission in Ukraine (CPMU), the Royal Canadian Mounted Police (RCMP), the Ontario Provincial Police (OPP) and, specifically by all of the people at RCMP Depot in Regina who hosted the delegation and generously offered their time and assistance in fulfilling the learning objectives of the Ukrainian delegation.

#PTAP #AcademyofPatrolPolice #PTAPcapacitybuilding #canada_ukraine_police 
Embassy of Canada in Ukraine Tom Monastyrski Сергій Князєв Євгеній ЖуковОлексій Білошицький (Oleksiy Biloshytskiy) Вадим Лісничук Ирина Зеленая Павел Кулишенко Олександр Терещенко Наталія Королюк МВС України Національна поліція України Патрульна поліція України Академія патрульної поліції

Залишити відповідь