Украина и ЕС Украина и Канада Украина Реформы

Формування організаційно-правових моделей соціального підприємництва в Україні

Источник: Social_Entrepreneurship_ Guide02.indd

On April 11, 2019 the draft Concept for the Development of Social Entrepreneurship in Ukraine was presented to the stakeholders by one of the OSCE Project Co-ordinator in Ukraine projects co-funded by Canada and other international donors. The Concept defines a social enterprise as a business that uses its revenue for a social cause, and outlines key tasks for creating an enabling legislative and regulatory environment for the development of social entrepreneurship. Speaking on behalf of the Embassy of Canada in Ukraine, Bronwyn Cruden, Deputy Director, Development (Counsellor) remarked: “Canada stands ready to share its experience in promoting social entrepreneurship in Ukraine. I wish all the stakeholders great success in unleashing the creative potential of the civil society, combined with the entrepreneurial spirit, in order to address complex social and economic challenges that Ukraine faces.” Currently, two Canada-funded projects implemented in Ukraine offer expertise in social entrepreneurship. One of the examples of their knowledge products is the Guide “Social Entrepreneurship: Introduction and Best Practices”. Check out the Guide:
In English: http://pleddg.org.ua/…/PLEDDG_-Social_Entrepreneurship_Guid…
In Ukrainian: http://pleddg.org.ua/…/Social_Entrepreneurship_-Guide-WEB-1…
_______________________________________________
11 квітня 2019 року робочий варіант Концепції розвитку соціального підприємництва в Україні був представлений в рамках одного з проектів ОБСЄ в Україні, який фінансується Канадою та іншими міжнародними донорами. Концепція визначає соціальне підприємництво як підприємницьку діяльність, прибуток від якої частково або повністю спрямовується на соціальну мету. Документ також окреслює головні кроки на шляху до створення сприятливого законодавчого і регуляторного середовища для розвитку соціального підприємництва. Виступаючи від імені Посольства Канади в Україні, Бронвін Круден, Заступниця директора Відділу міжнародного розвитку (радниця) зауважила: «Канада готова й надалі ділитися досвідом сприяння соціальному підприємництву. Я бажаю всім зацікавленим сторонам великих успіхів у реалізації творчого потенціалу громадянського суспільства, поєднаного з духом підприємництва, для вирішення складних соціальних та економічних викликів, що стоять перед Україною». Наразі два проекти фінансовані Канадою в Україні надають експертну підтримку з питань соціального підприємництва. Прикладом їх напрацювань є Посібник «Що слід знати про соціальне підприємництво». Запрошуємо ознайомитися з Посібником:
українською: http://pleddg.org.ua/…/Social_Entrepreneurship_-Guide-WEB-1…
англійською: http://pleddg.org.ua/…/PLEDDG_-Social_Entrepreneurship_Guid…

Залишити відповідь