Украина НАТО

Державні органи розпочали роботу над проектом Річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО на 2020 рік (далі – РНП).

Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції

5 год · 

#NATO_UA
??
Державні органи розпочали роботу над проектом Річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО на 2020 рік (далі – РНП).

23 квітня у Києві відбувся перший модуль тренінгової програми з впровадження методології «Управління, орієнтоване на результат» (RBM) для представників державних органів, що відповідають за розробку та виконання РНП.

Цього разу модуль був присвячений удосконаленню системи безпеки інформації та національної системи кібербезпеки, що був проведений консультантами і тренерами канадської проектної команди EDGE у тісній взаємодії з експертною групою з розроблення та виконання РНП Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції .

У заході взяли участь представники дев’яти державних органів сектору безпеки і оборони.

Мета впровадження цієї тренінгової програми, яка була ініційована Віце-прем’єр-міністром України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ivanna Klympush-Tsintsadze, полягає у розробленні проекту РНП-2020, 
максимально наближеного до вимог та рекомендацій НАТО щодо підготовки до членства у Північноатлантичному Альянсі.

??
The state bodies have begun work on the draft of the Annual National Program (ANP) under the auspices of the NATO-Ukraine Commission for 2020.
On April 23, Kyiv hosted the first module of the training program on the implementation of the methodology “Result-based management” (RBM) for representatives of state bodies that are responsible for the development and implementation of the RNP.
This time, the module was devoted to the improvement of the information security system and the national cybersecurity system, which was conducted by consultants and trainers of the Canadian EDGE project team in close cooperation with the Governmental Office expert group on the development and implementation of the RNP.
The event was attended by representatives of nine government agencies of security and defense sector.
The purpose of the implementation of this training program, which was initiated by Ivanna Klympush-Tsintsadze, Deputy Prime Minister of Ukraine for European and Euro-Atlantic integration, is to develop an RNP 2020 project,
as close as possible to the requirements and recommendations of NATO in preparation for membership in the NATO.

EDGE, the Expert Deployment for Governance and Economic Growth, Ukraine
Офіс віце-прем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

Залишити відповідь