Украина и ЕС Украина Реформы

Делегація Представництва Європейського Союзу в Україні розпочала візит до Херсонської області.

Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції

Щойно · 

??
Делегація Представництва Європейського Союзу в Україні розпочала візит до Херсонської області. 
Зокрема, у містах Херсон та Олешки, команда European Union in Ukraineпроведе низку інформаційних заходів, а саме:

– гру «Eurosession» для молоді на тему Європейського Союзу;
– публічну презентацію «Пріоритети ЄС в Україні, огляд програм і можливостей», а також інформаційних ресурсів Представництва ЄС;
– дискусію-тренінг «European projects lab for NGOs»;
– семінар «участь у європейських торговельних форумах і виставках: можливості для українського бізнесу».

Візит Представництва ЄС до Херсонської області є частиною серії інформаційно-просвітницьких заходів, які Представництво проводить по всій країні. Мета – пояснити важливість реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, поширення європейських цінностей та підвищення рівня обізнаності українців щодо розвитку відносин між Україною та ЄС.

Детальніше за посиланням: https://internews.ua/opportunity/building-kherson-oleshky

??
Delegation of the European Union to Ukraine began a visit to the Kherson region.
In particular, in the cities of Kherson and Olesha, the Delegation team will hold a series of informational events, namely:

– Eurosession game for youth on the European Union;
– Public presentation “EU priorities in Ukraine, program review and opportunities”, as well as information resources of the EU Delegation;
– discussion-training “European projects lab for NGOs”;
– seminar “Participation in European trade forums and exhibitions: opportunities for Ukrainian business”.

The visit of the EU Delegation to Kherson region is part of a series of awareness-raising activities that the Delegation conducts throughout the country. The purpose is to explain the importance of implementing the EU-Ukraine Association Agreement, spreading European values ​​and raising the awareness of Ukrainians about the development of relations between Ukraine and the EU.
Read more at: https://internews.ua/opportunity/building-kherson-oleshky

Залишити відповідь