Украина Реформы

Надаємо експертну та технічну допомогу для впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи

EU Project “Pravo-Justice”

32 хв. · 

Надаємо експертну та технічну допомогу для впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи

Головний міжнародний експерт із питань електронного правосуддя Проекту Європейського Союзу «Право-Justice» Ivar Tallo ознайомив представників Вища рада правосуддя із досвідом Естонії у запровадженні електронного суду. Експерт зазначив, що передовий досвід європейських країн свідчить про те, що необхідно створювати систему, яка об’єднуватиме не лише суди, а й органи прокуратури, поліцію, виконавчу службу тощо.

Оцінюючи роботу із технічного розроблення ЄСІТС, експерт зазначив, що сім перших модулів ЄСІТС, які вже були розроблені і перебувають на різному рівні готовності, дадуть можливість підняти роботу судів на якісно новий рівень, а згодом можна буде додати інші модулі. Водночас Івар Талло застеріг, що запровадження в роботу судів цих модулів потребуватиме тривалого часу, оскільки необхідно провести системне навчання працівників та інтегрувати матеріали судів у систему (оцифрувати).

Головний національний експерт Проекту Європейського Союзу «Право-Justice» з питань електронного правосуддя Polina Kazakevychпоінформувала про навчання працівників апаратів судів роботі із системою електронного суду, а також запевнила у готовності Проекту «Право-Justice» надати експертну оцінку стану технічної розробки ЄСІТС.
___________

We provide expert and technical assistance for the implementation of the Unified Judiciary Informational Telecommunication System (UJITS)

International Key Expert on e-justice Ivar Tallo briefed representatives of the High Council of Justice on Estonia’s experience in implementing e-justice. The expert noted that the best practices of European countries show that it is necessary to create a system that will unite not only the courts, but also the prosecuting authorities, the police, the executive service, and others.

Evaluating the work on UJITS technical development, the expert noted that the seven first UJITS modules, which have already been developed and are at different levels of readiness, will give the opportunity to raise the work of the courts to a new level, and later it will be possible to add other modules. At the same time, Ivar Tallo said that the introduction of these modules into the courts would take a long time. It is necessary to carry out systematic training of employees and to integrate the materials of the courts into the digitized system.

Key National Expert on e-justice Polina Kazakevych informed about the training of court staff in working with the e-court system and assured the readiness of the Project to provide expert evaluation of the state of the technical development of UJITS.

European Union in Ukraine

Залишити відповідь