Украина и ЕС Украина Реформы

VI міжнародний PKI Форум, ключовою темою обговорення якого є сфера електронних довірчих послуг

EU Project “Pravo-Justice”

Щойно · 

2-3 жовтня за участі експертів, представників державних органів, бізнесу та громадських об`єднань проходить VI міжнародний PKI Форум, ключовою темою обговорення якого є сфера електронних довірчих послуг

Одним зі спікерів Форуму став міжнародний експерт Проекту ЄС «Право-Justice» Тарві Мартенс з Естонії. Експерт поділився думками щодо стану використання в Україні сучасних засобів цифрової ідентифікації, процесу інтеграції України в Європейське цифрове середовище, викликів та можливих шляхів вирішення завдань, які стоять перед Україною на етапі імплементації положень Закону України «Про електронні довірчі послуги», важливості розуміння авторизації та вчинення юридично вагомих дій у сфері довірчих послуг та формування високої культури використання електронного цифрового підпису.
____________

On October 2-3, with the participation of experts, representatives of state bodies, business and public associations, the VI International PKI Forum is held, the key topic of which is the sphere of electronic trust services

Tarvi Martens, an international expert on the EU Project Pravo-Justice from Estonia, became one of the speakers of the Forum. The expert shared his views on the use of modern digital identification tools in Ukraine, the process of integration into the European digital environment, the challenges and possible ways of solving the implementation of the provisions of the Law of Ukraine on Electronic Trust Services, the importance of understanding the authorization and the implementation of significant actions in the field of trust services as well as the formation of a high culture of using digital signature.

European Union in Ukraine

Залишити відповідь